Vierde pijler inburgeringsbeleid, ontbrekende schakel voor duurzame integratie

© Pressmaster via Adobe Stock

Volwaardige participatie in de samenleving

Sociale netwerking en participatie: de vierde pijler van het nieuwe integratie- en inburgeringsdecreet blijkt de ontbrekende schakel voor volwaardige participatie in de samenleving. Vanaf januari kunnen nieuwkomers die deelnemen aan het inburgeringstraject in een buddytraject stappen, om zo hun sociale netwerk te versterken.

Door vrijwilligerswerk of een kennismakingsstage bij een organisatie, bedrijf, of gemeente, kunnen nieuwkomers hun sociale netwerk uitbreiden en versterken. En worden de mogelijkheden tot volwaardige participatie in de samenleving vergoot.

Buddytraject draagt bij aan volwaardige participatie in de samenleving

Nieuwkomers blijven vaak enkel in contact met andere nieuwkomers waardoor zij veel kansen mislopen. Sociaal contact met mensen met een andere achtergrond blijkt essentieel voor het uitbouwen van o.a. een professioneel netwerk. Naast de andere pijlers zoals bijvoorbeeld het eigen maken van de taal.

Duurzame uitbouw van uitwisseling, ondersteuning en ontdekking

26 proefprojecten in 55 steden en gemeenten experimenteren rond de vraag hoe de vierde pijler zo duurzaam mogelijk uitgebouwd kan worden. Als voorbereiding op de inwerkingtreding van de trajecten rond sociale netwerking en participatie (de vierde pijler). Informatie, geleerde lessen en het groeiende overzicht van instrumenten en praktijkvoorbeelden vind je op de website van HIVA.KU leuven.

Zowel de proefprojecten als andere gemeenten die een vierde pijler traject op willen zetten, kunnen hier inspiratie opdoen over o.a. de Buddy werking en mentoring. HIVA begeleidde samen met Hefboom, in opdracht van de Vlaamse overheid, de deelnemende gemeenten in de testfase.