HERW!N en Hefboom onderzoeken samen de mogelijkheden van een Sociale Impact Obligatie

Sinds 2019 dragen beschutte en sociale werkplaatsen de gezamenlijke naam ‘maatwerkbedrijven.’  Op basis van het decreet  ‘Maatwerk bij collectieve inschakeling’ wordt werk en ondersteuning op maat geboden aan mensen die moeilijk een job vinden.

Ook maatwerkbedrijven zijn permanent op zoek naar innovatie. Zij worden hierin ondersteund door de Vlaamse Overheid. Het departement Werk & Sociale Economie heeft in het kader van haar oproep “Innovatie in bestaande sociale economiebedrijven” een opdracht gefinancierd waarin de mogelijkheden van een Sociale Impact Obligatie in sociale economiebedrijven onderzocht wordt. En zeer specifiek voor:

De opdracht zal uitgevoerd worden door HERWIN samen met Hefboom. Het collectief van sociale circulaire ondernemers, HERWIN, ontstond na de fusie van Samen Sociaal Tewerkstellen (SST) en Komosie in 2019. HERWIN brengt jarenlange ervaring mee uit de sociale werkplaatsen en kringwinkels. Hefboom biedt expertise op vlak van financieel management en financiering in de sociale economie.

De Sociale Impact Obligatie 

De SIO is een relatief nieuwe resultaatgerichte financieringsvorm. Hierbij wordt gezocht naar een oplossing voor een maatschappelijk probleem (tewerkstelling laaggeschoolde vluchtelingen, invullen van vacatures in de zorgeconomie). Een sociale onderneming werkt aan de aanpak van het maatschappelijk probleem en wordt hiervoor gefinancierd door een externe investeerder. Indien de vooraf bepaalde doelstellingen worden gerealiseerd, wordt de externe investeerder vergoed door de overheid. Een SIO is een publiek-private samenwerking op financieel vlak.