Projectoproep: Sociale economieprojecten die armoede bestrijden

De Koning Boudewijnstichting (KBS) biedt steun aan innovatieve sociale economieprojecten die als doel hebben om mensen uit een precaire situatie te halen.

© Shutterstock

Heb je een project die erop gericht is om mensen die in armoede leven toegang te geven tot hun fundamentele rechten? Zoals; toegang tot gezondheidszorg, toegang tot sociale bijstand, toegang tot opleiding, toegang tot huisvesting, toegang tot voedsel of toegang tot onderwijs?

Neem dan een kijkje naar de selectiecriteria van de projectoproep ‘Sociale rechtvaardigheid en armoede’ op de website van KBS.

Steun voor sociale economieprojecten die armoede bestrijden in België. Door de toegang tot basisrechten te verbeteren voor mensen die gevestigd zijn buiten de grote steden.

Selectiecriteria van de oproep

De oproep is in het bijzonder gericht op nieuwe projecten die worden ontwikkeld buiten de grote steden. En regio’s waar mobiliteit en toegang tot diensten echte uitdagingen zijn voor kwetsbare mensen. Het project waarvoor steun aangevraagd wordt moet nieuw zijn of recent opgestart zijn.

De projectoproep is een initiatief van het Fonds de Heer en Mevrouw Volkaerts-Vanhee.