Meer Cultuurkredieten via samenwerking Hefboom en De Vlaamse Overheid

In 2018 sloot Hefboom een vijfjarige overeenkomst af met de Vlaamse Overheid voor het ontwikkelen en toekennen van Cultuurkredieten aan kunstenaars en culturele organisaties. Deze succesvolle samenwerking wordt nu verlengd voor nog eens vijf jaar, waarmee de Vlaamse Overheid het vertrouwen in de kredietwerking van Hefboom bevestigt.

8 miljoen euro aan kredieten als ondersteuning voor de kunst- en cultuursector

In de periode 2018-2022 werden er 73 Cultuurkredieten en 81 renteloze Herstel Cultuurkredieten toegekend. De Herstel Cultuurkredieten kwamen er als antwoord op de Coronapandemie en hadden als doel de cultuursector te helpen om liquiditeitstekorten, als gevolg van de pandemie, te overbruggen. De Cultuurkredieten zijn leningen voor kunstenaars en cultuurorganisaties die niet in het reguliere financieringscircuit terecht kunnen of die geen toegang (meer) hebben tot bankfinanciering. Via Hefboom krijgen zij wel de kans tot toegang tot financiering of kunnen zelfs met ondersteuning van Hefboom toch terug terecht in het reguliere financieringscircuit. Lenen bij Hefboom kan tot 125.000 euro, met een maximale rentevoet van 3% en een looptijd tot 5 jaar.

Alles tezamen gaat het over een totaalbedrag van 8 miljoen euro aan kredieten die tijdens de periode van 2018-2022 werden toegekend aan culturele actoren. De meeste gingen naar de podiumkunsten, muzieksector, mode en design en grafische vormgeving, goed voor 60% van het totale kredietvolume. Ook andere sectoren, zoals de beeldende kunsten, de audiovisuele sector, roerend erfgoed, gaming, boekenvak en sociaal-cultureel volwassenenwerk, circuskunsten, architectuur en amateurkunsten maakten gebruik van de Cultuurkredieten.

Hefboom engageert zich om samen met de Vlaamse Overheid de volgende 5 jaar nog eens 6 miljoen euro te investeren in de cultuursector.

De samenwerking is een publiek-private samenwerking. Twee derde van elk krediet wordt gefinancierd door de Vlaamse Overheid en een derde door de aandeelhouders van Hefboom. Het potentiële risico wordt opgevangen door een garantiefonds en De Vlaamse Overheid financiert mee de ontwikkeling, het toekennen en beheren van de kredieten. Dit aanbod is uniek in Vlaanderen en beschikbaar voor Vlaamse kunstenaars en cultuurorganisaties.

Lees hier meer over het Cultuurkrediet.