Minister Gatz lanceert ‘Kunst Aan Zet’

Kunst Aan ZetMinister van Cultuur Sven Gatz lanceerde op 6 mei in de Brusselse Greta Meert Galerie ‘Kunst Aan Zet’. De renteloze Kunstlening heeft als doel het voor iedereen mogelijk te maken om een kunstwerk aan te kopen.

‘Een kunstwerk kopen moet voor iedereen mogelijk zijn, ook al ben je geen kenner en beschik je niet over een groot budget. De nieuwe kunstkoopregeling zorgt daar voor.’

Minister van Cultuur Sven Gatz

Op deze manier kan de economische positie van kunstenaars en ontwerpers, die in Vlaanderen en Brussel wonen en werken, versterkt worden. Over de aankoopprijzen van hedendaagse kunst bestaan veel vooroordelen. Voor enkele honderden euro’s kan je echter al een uniek kunstwerk aankopen. Met de renteloze kunstlening maakt de Vlaamse overheid het ook mogelijk voor particulieren om een werk aan te kopen tussen de € 500 en € 7.000 euro. Dit bedrag kan gespreid over een periode van maximaal 2 jaar worden afbetaald. Een gelijkaardige lening in Nederland en Groot-Brittannië zorgde voor een boost in de verkoop van kunst en unieke designstukken.

“Hefboom cvba is de ideale financiële partner met ruime ervaring als financier van sociale en duurzame projecten en organisaties. Hefboom verschaft ook microkredieten aan ondernemers die geen krediet kunnen krijgen bij een reguliere bank. Aan hen heb ik gevraagd om de persoonlijke lening voor de aankoop van kunst te ontwikkelen.”

Minister van Cultuur Sven Gatz

Het initiatief voor Kunst aan Zet is een samenwerking tussen de Vlaamse Overheid, Kunst in Huis en Hefboom. Kunst in Huis staat in voor de coördinatie en promotie en Hefboom zal de leningen verstrekken. De Kunstlening is een consumentenkrediet dat onderhevig is aan de nodige reglementering ter bescherming van de consument. Dat houdt onder andere in dat de leningverstrekker een licentie moet hebben van de FSMA (Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten). Die procedure loopt nog volop. Hefboom en Kunst in Huis werken er samen aan om de Kunstlening vanaf september aan te kunnen bieden in Vlaanderen en Brussel.

Hefboom is sinds 2018 ook actief in de financiering van de cultuursector met het verlenen van Cultuurkredieten. Een Cultuurkrediet is een laagdrempelige financieringsvorm voor professionelen in de cultuursector. Met de Cultuurkredieten biedt Hefboom i.s.m. Cultuurloket en de Vlaamse Overheid, een antwoord op de vraag van culturele actoren naar aanvullende financiering om cultuurbeleving en -participatie nog toegankelijker te maken. Hefboom gelooft immers dat cultuurbeleving en het breed toegankelijk maken van cultuur van belangrijke maatschappelijke waarde heeft.