Op 1 maart vond de lancering van de EaSI-waarborg plaats. Dit nieuwe financieringsinstrument werd toegekend door het Europees Investeringsfonds (EIF) aan Crédal en Hefboom om in België sociaal ondernemerschap te stimuleren. Het programma voor werkgelegenheid en sociale innovatie van de EU (EaSI) stelt in totaal 25 miljoen euro aan waarborgen beschikbaar. De twee Belgische sociale financiers zijn beide lid van de Europese Federatie van Ethische Financiers (FEBEA). De samenwerking maakt het mogelijk voor hen om de komende 5 jaar EaSI-waarborg kredieten te verstrekken aan sociale ondernemers tussen de 25.000 en 500.000 euro. De kredieten zijn bedoeld voor startende en bestaande sociale ondernemingen. Ondernemingen die moeilijk toegang krijgen tot financiering bij traditionele kredietverstrekkers. Organisaties die in aanmerking komen voor de kredieten werken rond nieuwe inclusieve en sociale woonvormen, duurzame energie en mobiliteit maar ook projecten in de zorg, welzijn of gelijke kansen en sociale tewerkstellingsinitiatieven kunnen een beroep doen.

De aanwezigen konden na een rondleiding in Greenbizz.Brussels bij insectenboerderij Little Food een snack proeven gemaakt van krekels. De middag werd afgesloten met een heerlijke walking dinner verzorgd door Eat vzw. Dit was het eerste kredietdossier waarvoor Hefboom gebruik kon maken van de EaSI-waarborg. Eat organiseert werkervaring voor doelgroepwerknemers in vier sociale horecazaken in Brussel. Dit zijn Taverne Ter Linden in Jette, Elan in Schaarbeek, Café ABC in Brussel of Nic-Nac in Laken. De doelgroepwerknemers doen hier leerkansen op en ontvangen begeleiding en opleiding.

De EaSI Waarborg kwam tot stand dankzij een samenwerking met de Europese Commissie en het Europees Investeringsfonds