Charter voor meer inclusie in ondernemerschap

Tijdens een evenement gewijd aan alternatieve financieringsvormen voor ondernemers, ondertekenden we, vanuit onze Impulskredietwerking, een charter dat toegang tot financiering voor ondernemers zal vergemakkelijken. Hiermee versterken we ons engagement voor toegankelijk ondernemerschap en onze samenwerking met andere financiers.

Het evenement werd georganiseerd door Febelfin en bracht ondernemers, banken en alternatieve financiers samen. We gingen in dialoog over ervaringen en zoektochten naar financiering en over de mogelijkheden. Tijdens dit evenement ondertekenden we een charter, waarmee we ons als sector verder engageren om de toegang tot financiering te vergemakkelijken en in het bijzonder aandacht blijven hebben voor inclusie en gendergelijkheid.

Via dit charter verbindt de banksector zich ertoe om ondernemers ook te informeren over en begeleiden naar aanvullende financieringsvormen wanneer zij zelf geen of slechts gedeeltelijk een krediet kunnen verlenen voor gezonde projecten. Hierdoor zullen meer projecten met een economische meerwaarde gerealiseerd worden.

Een cultuur van inclusie en partnerschap helpt om het ondernemersweefsel te versterken, innovatie te stimuleren en duurzame economische groei te bevorderen. Met dit charter streeft de hele financieringssector naar meer inclusie door elke ondernemer, ongeacht gender, met een gezond financieel plan zo goed mogelijk te informeren en te begeleiden naar de meest geschikte financieringsmogelijkheden.

Piet Callens, verantwoordelijke Hefboom financiering: “Met Impulskrediet verlagen we de drempel tot financiering voor alle ondernemers. Via dit charter hopen we samen met andere financiers nog meer ondernemers op weg te kunnen helpen en de zoektocht naar de juiste financieringsoplossingen te vereenvoudigen. Elke ondernemer met een goed plan moet immers de kans krijgen om te ondernemen.”