Bedrijvencentrum De Punt en Hefboom, partners in de ondersteuning van sociaal ondernemerschap

De Punt, groeiplatform voor ondernemers, en Hefboom gingen een partnerschap aan in de ondersteuning van duurzaam en sociaal ondernemerschap. Als bedrijvencentrum verstrekt De Punt dienstverlening aan groeiende bedrijven, bijvoorbeeld bij de uitwerking van een duurzaam ondernemingsplan.

“Op basis van de nieuwe samenwerking wordt een brug gecreëerd tussen het netwerk van De Punt en het netwerk van Hefboom. Om nog beter in actie te kunnen komen voor de ondersteuning van duurzame groei van sociale ondernemingen en organisaties. We zullen naar elkaar doorverwijzen en informatie en expertise delen. Dat is nodig om  sociaal ondernemerschap te promoten en nog meer kansen te bieden” – Pieter Werrebrouck , coördinator bedrijfsadvies

Verwante visie

De ondersteuning van sociaal en duurzaam ondernemerschap staat centraal binnen de nieuwe samenwerking. Door kennisdeling, uitwisseling en de gezamenlijke organisatie van evenementen en netwerksessies. En door het opzetten van projecten. Maar De Punt en Hefboom starten ook vanuit een verwante visie en kernwaarden. Zoals duurzaamheid, groei, openheid en betrokkenheid. Het bevorderen van de zorg voor milieu en maatschappij en het streven naar menselijke waardigheid. Rekening houdend met de maatschappelijke uitdagingen van de toekomst.

Kansengroepen

De Punt is gespecialiseerd in het ondersteunen van projecten die bijdragen tot het verbeteren van de kwaliteit van leven van kansengroepen. Dat soort initiatieven hebben bij het groeiplatform voor ondernemen dan ook een streepje voor. Hefboom financiert gelijkaardige projecten dus een partnerschap lag voor de hand.

“Hefboom financiert startende maar ook groeiende organisaties in zorg en welzijn, duurzame en innovatieve energie en mobiliteit, in de circulaire economie, sociaal, inclusief en innovatief wonen. Dankzij onze financiering van ondernemingen in de sociale economie dragen we bij tot de tewerkstelling van mensen uit kansengroepen. Met Impulskrediet financieren we micro-ondernemers die uitgesloten worden van bankfinanciering. Het gaat vaak om kwetsbare (startende) ondernemers die via ondernemerschap (opnieuw) aan de slag geraken en in veel gevallen ook tewerkstelling creëren. Op die manier bouwen we mee aan een inclusieve economie waar iedereen mee kan bijdragen aan onze welvaart.”
– Piet Callens, verantwoordelijke Hefboom Financiering

Ruim partnerschap

Hefboom cv is ook aandeelhouder in Bedrijvencentrum De Punt en Sociaal Investeringsfonds De Punt (SOIF). Het fonds dat risicokapitaal biedt, werd opgericht om, naast de dagdagelijkse werking van het bedrijvencentrum, via financiering sociale ondernemers te ondersteunen.

Houd de website van Hefboom en De Punt in de gaten voor aankomende evenementen en netwerksessies ter ondersteuning van duurzaam en sociaal ondernemerschap.