Ethische financiering in veranderende tijden: hoogtepunten uit de FEBEA-conferentie

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert FEBEA, de Europese Federatie voor Ethische en Alternatieve Banken en Financiers, een conferentie rond ethische financiering. Dit jaar draaide die rond ‘Ethische financiering in veranderende tijden’. We delen graag enkele hoogtepunten uit de conferentie.

Ethische financiers als pioniers

Sinds Hefboom in 2001 mee aan de wieg stond van FEBEA, groeide de organisatie uit tot een federatie van 33 financiële organisaties uit 15 Europese landen. Ethische financiering is sindsdien al lang geen kleine niche meer in Europa. Niet enkel qua omzet maar ook het aantal ethische financiers kende een forse toename.

Het rapport van de Fundazione Finanza Etica (Fundación Finanzas Éticas) toonde aan hoe ethische banken en financiers op verschillende vlakken een voorbeeld zijn. Ze zijn meer gericht op het leveren van diensten aan de reële economie dan traditionele banken en blijken gemiddeld zelfs winstgevender! Ook doorheen de crisissen van de afgelopen jaren waren ethische financiers veerkrachtig. Ethische financiers spelen dus een pioniersrol voor de hele bancaire sector. Daar wordt stilaan ook werk gemaakt van een ethischer en duurzamer beleid, maar de weg is nog lang.

Sterke impact op lokale gemeenschappen

De conferentie verdiepte zich dit jaar in het cruciale thema van ‘Ethisch financieren in veranderende tijden’. Waarbij de impact van ethisch bankieren bestudeerd werd aan de hand van studies, workshops en cases. Daaruit bleek nog maar eens hoe belangrijk ethische financiering is om een verschil te maken op lokaal niveau. De specifieke context en eigenheid van lokale gemeenschappen vraagt om een gerichte aanpak en ondersteuning. En dat is waar ethische financiers doorgaans een sterkere voeling mee hebben dan traditionele banken. Door de juiste ondersteuning met focus op impact, sociale meerwaarde en duurzaamheid, kunnen lokale initiatieven en grassroots bewegingen ook op grotere schaal een verschil maken en een rol spelen.

De wereld is niet duurzaam, maar ook niet machteloos

Professor Paul Dembinski, directeur van het Observatoire de la Finance, sloot zijn academische tussenkomst af met de conclusie dat de wereld niet duurzaam is, maar ook niet machteloos. De middelen en kennis zijn er, maar er is nood aan meer échte duurzame economische investeringen. Kortom: geld moeten anders en beter ingezet worden. Wat daarvoor nodig is, is volgens hem een change of attitude en co-responsibility bij alle financiële organisaties en bedrijven.

De impact van ethische financiering in een notendop

Als afsluiter van het congres, werd de impact van ethische financiers kort samengevat als volgt.

Samen met de andere Europese ethische financiers in het FEBEA-netwerk, blijven we daarvoor ijveren en ons inzetten. Niet enkel om organisaties te blijven ondersteunen die werken aan een sociaal en duurzaam België, maar ook om ervoor te zorgen dat ethisch financieren en ondernemen op internationaal vlak meer en meer als de norm wordt beschouwd.

Meer weten over FEBEA? Neem dan zeker eens een kijkje op hun website of LinkedIn-pagina.