De ‘Krui-tocht’: Een inspirerende reis voor wereldwijde erkenning van de aarde

Stel je voor: een man met een kruiwagen vol aarde, die vastbesloten is om de wereld wakker te schudden. Dit is het verhaal van de ‘Krui-tocht’ van Henry Meltink (71), een buitengewone reis die het bewustzijn over duurzaamheid en eigendom op een unieke manier vergroot. We ontvingen Henry voor een koffie en een babbel over onze missies en visies rond sociaal en duurzaam wonen, werken en leven. Ontdek hoe deze tocht begon, hoe die zich ontwikkelt en mensen inspireert om de aarde als ons gemeenschappelijk erfgoed te zien. 

Het begon allemaal in 2019, tijdens een lezing over de economie in Ruigoord, een groen kunstenaarsdorp bij Amsterdam. Henry werd gevraagd of hij zich kon voorstellen dat het dorp op de Werelderfgoedlijst zou komen. Zijn antwoord was gedurfd en visionair: “Dorp? De hele aarde moet erop!” Die gedachte plantte het zaadje voor een revolutionaire beweging. Twee maanden later reed hij met een kruiwagen vol aarde het beursgebouw in Amsterdam binnen om symbolisch de aarde van de beurs te halen. Dit krachtige gebaar, vastgelegd op film, werd het startpunt van een ambitieuze crowdfundingsactie. 

De actie in Amsterdam bleek een groot succes. Met de steun van 253 mensen wordt al snel 180.000 euro verzameld, voornamelijk als schenking. Dit geld werd gebruikt om de lening voor het Veerhuis af te lossen en de grond te schenken aan de stichting ‘Grond van Bestaan’, met de belofte dat de grond nooit meer verkocht zal worden. Dit symbolische gebaar benadrukt het belang van duurzaamheid en het behoud van land voor toekomstige generaties. 

Wat begon als een lokale actie, kreeg al snel nationale en zelfs internationale aandacht. Het idee om de aarde als werelderfgoed te erkennen, bracht Henry naar Parijs. Hij besloot het avontuur te voet aan te gaan. Na een reis van 45 dagen met de kruiwagen wordt hij ontvangen door het kabinet van Frans Timmermans en de directeur van de UNESCO Werelderfgoedlijst. Hoewel UNESCO aangeeft dat de implementatie technisch niet mogelijk zou zijn, werd het idee heel positief ontvangen. De missie opent deuren en leidt tot boeiende gesprekken en inzichten.  

Tijdens Henry’s ‘Krui-tochten’ komen talloze inspirerende verhalen en projecten naar voren. Een arts in Ranst, die zijn patiënten behandelt in zijn tuin, besloot om een hectare grond te kopen en weg te schenken. Een boer uit de Flevopolder, die drie dagen meewandelde, besloot ook 19 hectare grond te schenken voor een project met maatschappelijke meerwaarde. Deze initiatieven tonen aan hoe de ‘Krui-tocht’ mensen inspireert om concrete stappen te zetten voor een duurzame toekomst. Ook in Brussel bezocht hij enkele projecten die mee timmeren aan een socialere en duurzamere samenleving. Hij ging langs bij coöperatieve supermarkt Beescoop, Community Land Trust Brussel, bij de sociale werking van de Begijnhofkerk en bij Belmundo. Stuk voor stuk organisaties die meebouwen aan inclusief en duurzaam wonen en leven. Bij Hefboom spraken we over het belang van ethische financiering, begeleiding en ondersteuning voor organisaties die deze missie mee uitdragen. 

De ‘Krui-tocht’ bereikt steeds meer mensen van Nederland over België tot in Frankrijk,  en draagt bij tot een breder bewustzijn over eigendom en duurzaamheid. Het inspireert mensen om na te denken over onze relatie met de aarde en om actief bij te dragen aan het behoud ervan.  Dit bewustzijn is essentieel voor langdurige verandering en bescherming van onze planeet. 

Henry is vastbesloten om de ‘Krui- tocht’ om de twee jaar te herhalen. Hij wil ook specifiek meer aandacht besteden aan grootgrondbezitters en het concept van steward-ownership bevorderen. Dit is iets waar Hefboom een voetje voor heeft maar waar nog veel ruimte is voor ontwikkeling in ons land. Dit model beschermt bedrijven en gronden tegen winstspeculatie & overname door grotere entiteiten, wat essentieel is voor het behoud van duurzame en onafhankelijke initiatieven. 

De ‘Krui-tocht’ is een krachtig voorbeeld van hoe individuele acties kunnen leiden tot grootschalige bewustwording en verandering. Door symbolische en concrete stappen te nemen, inspireert Henry met zijn tochten om anders naar eigendom en duurzaamheid te kijken. Het is een oproep aan iedereen om bij te dragen aan een duurzame toekomst, waarin we de aarde -officieel of niet- erkennen als ons gemeenschappelijk erfgoed.