Hart voor Handicap vzw

Hefboom helpt Hart voor Handicap met beleidsondersteunende taken

Steun Hart voor Handicap

lees meer

Voor een solidaire, inclusieve samenleving

Hart voor Handicap is de jaarlijkse solidariteitsactie van De Standaard. Hart voor Handicap streeft naar een inclusieve samenleving. Dat betekent dat personen met een handicap in onze samenleving moeten kunnen wonen, winkelen, werken, vrije tijd besteden… en niet aan de rand ervan.

Hart voor Handicap heeft als doel mensen met een beperking in Vlaanderen maximaal kansen te bieden zich te ontplooien. Daartoe biedt het organisaties financiële steun om vernieuwende projecten op te zetten. Innovatie en het inclusieve karakter van de projecten voor mensen met een beperking krijgen veel aandacht. Belangrijk is het positieve effect voor de hele samenleving, want mensen met een beperking hebben zelf heel wat te bieden. Hart voor handicap wil op die manier goede praktijken van empowerment en burgerschap (volwaardig deel uitmaken van de samenleving in al zijn facetten) stimuleren en ondersteunen.

www.hartvoorhandicap.be

Hefboom als partner

Hefboom zet zijn dienstverlening niet enkel in voor coöperaties, Hefboom ondersteunt ook organisaties die werken aan maatschappelijke doelstellingen. Hart voor Handicap werkt met Hefboom samen voor het beheer van de giftenadministratie, de bijhorende fiscale vrijstelling en voor de administratieve ondersteuning van de raad van bestuur. Zo neemt Hefboom volgende zaken op:

 • Voorbereiden van de bijeenkomsten van de raad van bestuur, opmaken van de stukken, verzenden van de uitnodigingen;
 • Opmaken van de notulen van de bestuursvergaderingen;
 • Bewaken en stimuleren van de voortgang van de beleids- en besluitvorming;
 • Opvolgen van de uitvoering van de beslissingen van de raad van bestuur;
 • Onderhouden van diverse contacten intern, met de campagnecoördinatie en extern met partners;
 • Behandelen van emailverkeer en externe correspondentie;
 • Opmaken van diverse documenten, rapporten en verantwoordingsstaten ten behoeve van partners, derden, diverse overheden e.a.;
 • Structureren en organiseren van de administratieve organisatie en het (digitale) archief.

Een hefboom voor een warme en inclusieve samenleving

Elk jaar doet Hart voor Handicap een projectoproep die zich richt tot alle personen en organisaties die een bijdrage kunnen leveren rond het thema waaraan dat jaar extra aandacht wordt besteed. Uit de ingezonden projecten selecteert de adviesgroep de beste projecten en deze krijgen financiële ondersteuning tot maximaal 15.000 euro. Zo krijgen jaarlijks een tiental projecten een extra duwtje in de rug.

De meest recente projectoproepen:

 • 2016: Inclusief onderwijs. Maak het vanzelfsprekend!
 • 2015: Ik wil erbij: kansen geven aan personen met een beperking om duurzame relaties en netwerken uit te bouwen.
 • 2014: Mobiel door toegankelijke netwerken.
 • 2013: Talent van mensen met een handicap inzetten op werk.

Wil je meer weten over de meest recente projectoproep, klik dan hier.