Anders Organiseren in Ter Dreve

Met nieuwe concepten zoals zorg op maat en de invoering van persoonsvolgende financiering, verandert er heel wat voor organisaties die zich richten tot personen met een beperking. Het Brugse dienstencentrum Ter Dreve greep de veranderingen aan als een kans om werk te maken van een grotere betrokkenheid,en een grotere autonomie en zelfsturing voor haar medewerkers.

Het management was zich ervan bewust dat dit een project zou worden met grote impact. Daarom werd Hefboom Advies erbij gehaald. Hefboom begeleidde Ter Dreve bij de opmaak van een projectaanvraag bij het Europees Sociaal Fonds en – na de goedkeuring hiervan – bij de uitvoering van het project. Ter Dreve stelde een interne projectleider aan die het proces in handen nam, gesprekken voerde binnen alle teams, werkgroepen opzette rond deelthema’s en gemeenschappelijke uitwisselingsmomenten organiseerde. Hefboom nam de rol op van coach en klankbord. Samen met de projectleider werden de workshops voorbereid en geëvalueerd. Hefboom begeleidde Ter Dreve ook om de grotere autonomie voor de medewerkers te vertalen naar een nieuwe rol voor de leidinggevenden.