ViaVia: leertraject over hoe de stem van belanghebbenden de zorgkwaliteit kan versterken

VIA VIA : Visie, Inspiratie en Actie in zorg en welzijn 

Hét leertraject over hoe de stem en visie van gebruikers, cliënten, patiënten én van hun omgeving te benutten binnen je zorg- en welzijnsorganisatie. Met als doel de kwaliteit van je zorg te verzekeren en versterken.

Voor wie?

Voor stafmedewerkers en leidinggevenden uit kleine en grote zorg- en welzijnsorganisaties die de ervaring van hun zorggebruikers ten volle willen benutten. 

Waarover gaat het?  

De gebruiker centraal zetten, het lijkt een evidentie. Zeker in welzijns- en zorgorganisaties gaan we er van uit dat de patiënt, cliënt of gebruiker centraal staat. Maar in hoeverre slagen organisaties daar écht in?

Op niveau van dienstverlening ‘wringt’ het soms. Onbegrip, misverstanden of elkaar gewoonweg niet begrijpen komt regelmatig voor in de welzijns- en zorgsector.

Op niveau van het aanbod lijken we er niet altijd in te slagen om duidelijk te maken wat we kunnen doen voor wie. Patiënten, cliënten en gebruikers blijven vaak onwetend over de mogelijkheden en het aanbod van zorg- en welzijnsorganisaties.

Als organisaties wil je graag leren van en weten wat er leeft bij je patiënten, cliënten en gebruikers om je diensten en aanbod te kunnen afstemmen op hun noden.

Uitdagingen bij de vleet! Daarom is dialoog over het aanbod, de dienstverlening, verwachtingen en noden erg belangrijk. Om tegemoet te kunnen komen aan een betere levenskwaliteit, grotere tevredenheid en in te spelen op nieuwe behoeftes.

Wat mag je verwachten?

In dit leertraject maken we medewerkers uit de zorg- en welzijnssector wegwijs in praktische werkprincipes, tools en competenties. Met verhelderende inzichten, inspirerende getuigenissen en heel concreet materiaal dat de zorg- en welzijnsprofessional in de eigen organisatie kan inzetten om de stem van gebruikers, patiënten, burgers structureel in te bedden in de werking van de organisatie.

In deze vijfdaagse leren we om de stem van gebruikers beter te beluisteren en te verbinden met de werking. Van kleine aanpassingen in dienstverlening tot de lange termijn strategie, alle niveaus in een organisatie winnen erbij als je actief luistert naar je omgeving en je gebruikers. In dit leertraject onderzoeken we aannames en drempels voor echte participatie. Keuzes in het aanbod, ontwerp van hulp- en dienstverlening, communicatie, imago, systematische kwaliteitsverbetering, inspraakorganen, klantenbinding, bevragingen, stakeholderbetrokkenheid, … het zijn maar enkele van de thema’s waar we samen mee aan de slag gaan.  Ook wat dit van jou vraagt, als medewerker en als organisatie, komt uitgebreid aan bod.

Verwacht je aan boeiende getuigenissen, praktijkgerichte inspiratie en veel kansen tot uitwisseling en reflectie. Daarnaast helpen we jou om acties te ontwikkelen op maat van je organisatie en daar doorheen het traject al eerste stappen in te zetten.

Programma 


ViaVia bestaat uit 5 dagen inhoudelijke kennisopbouw (theorie, inspirerende casusleer en het leren kennen van instrumenten) afgewisseld met interactieve werkvormen en praktische toepassingen. Er is de mogelijkheid om eigen cases uit te werken en vragen vanuit de eigen organisatie te bespreken.

DAG 1: De relatie tussen inspraak,
participatie en strategie in organisaties
Visie:
• Doelgerichte zorg
• Vraaggericht werken.

Inspiratie:
• Luisteren en in dialoog gaan met je gebruikers
• Meerdere wegen voor participatie en inspraak.

Actie:
• Organisatiescan
• Draagvlak binnen de eigen organisatie.
Dag 2: Actief luisteren als antwoord op de drempel van aannames en het eigen referentiekaderVisie:
• Eigen referentiekader en aannames
• Het grote misverstand achter ‘iedereen is welkom’
• ‘Praten met‘ in plaats van ‘praten over‘.

Inspiratie:
• Actief luisteren als antwoord op blinde vlekken: werkvormen en ideeën.

Actie:
• Onderzoek naar mogelijke drempels in de eigen organisatie
• Benoemen van de brandpunten en de kritische randvoorwaarden om aan te werken
• Formuleren van vragen om met gebruikers in gesprek te gaan: wat wil je weten en hoe kan je dat best te weten komen.
Reflectie over de eigen drempels om tot actie over te gaan.
Dag 3: Inspraak en participatie van de doelgroep succesvol organiserenVisie: 
• ‘Echte’ inspraak en participatie organiseren
• Waar en hoe organiseer je participatie (governance-aspect)
• Kiezen is winnen.

Inspiratie: 
• Methodieken om de stem van gebruikerste capteren, te kanaliseren en te benutten (inspraakorganen, enquêtes, klachtenprocedures, enz.) 
• Methodieken voor doelgroepanalyse 
• Doelgroepgerichte communicatie.

Actie:
• Verbeterpunten voor bestaande inspraakkanalen identificeren 
• Enkele bestaande communicatiedragers aanpassen vanuit insteek – van doelgroepgerichte communicatie.
Dag 4: Permanent vinger aan de pols van de omgeving houdenVisie:
• Hoe haal je de informatie van de buitenwereld binnen in je organisatie? Populatiemanagement als middel om gerichter de noden te onderzoeken.
• Stakeholdermanagement als onderdeel van je organisatiestrategie: stappenplan om  relevante stemmen te horen en deze input een plaats te geven in de eigen keuzes.

Inspiratie: 
• Kennismaking met diverse tools om te capteren hoe de buitenwereld naar jou kijkt. Inschatting van de meerwaarde ervan voor de eigen context.
• Klantenbevraging / enquêtes / Buurtbevraging / netwerkevents / sleutelpersonen / mysteryshopping / informele activiteiten / enz. 

Actie: 
• Toepassing van stakeholdermapping
• Acties om in de eigen organisatie meer en beter de input van de buitenwereld te capteren.
Dag 5: Hoe willen we dat de buitenwereld ons ziet? Uitwisseling praktijkcases.Visie:
• Het belang van reputatie en imago en hoe je daaraan kan werken
• Integratie van de ‘outside in’-benadering in bedrijfswaarden/missie/visie
• Participatie en inspraak formaliseren in interne processen 

Inspiratie
• Voorbeelden van organisaties in zorg en welzijn die sterk inzetten op reputatie
• Omgaan met dilemma’s: welke aspecten van je werking communiceer je wel/niet?

Actie en inspiratie 
• Terugkoppeling vanuit de organisaties van alle deelnemers 
• Deelnemers krijgen een online werkboek ter beschikking met aanvullende info, links, oefening, methodieken. 
• Deelnemers krijgen de nodige informatie (kennis en inzicht) en werken aan hun persoonlijke vaardigheden opdat ze met heel veel drive en goesting de vertaling kunnen maken binnen de eigen organisatie. 

De trainers

De begeleiders zijn Katrien Segers en Inge Pelemans, adviseurs bij WhoCares? en Tom Wouters, adviseur bij Hefboom. Zij worden bijgestaan door verschillende gastsprekers.

ViaVia is een aanbod, ontstaan uit een samenwerking tussen WhoCares? en Hefboom. Beide organisaties hebben een uitgebreide expertise op vlak van participatie, inspraak en strategie die ze bundelen in het leertraject ViaVia om organisaties in de zorg en welzijn te begeleiden en te versterken.

Wat verwachten we van jou?

Praktisch 

Waar? 

De opleiding vindt plaats bij Hefboom, Cellebroersstraat 16B, 1000 Brussel, op wandelafstand van Station Brussel-Centraal.

Wanneer?

5 dagen, telkens van 9u30 – 16u30

Prijs?

€ 1 450,00 excl. btw en inclusief vegetarische lunch. 

Contact

Heb je vragen over deze training? Onze consultants helpen je graag verder :

Schrijf je hier in:

"(*)" geeft vereiste velden aan

Geef ons zeker een seintje via dit formulier, dan zorgen we samen voor een zo comfortabel mogelijke toegang en locatie.
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.