Maak je organisatie veerkrachtig en toekomstbestendig

Complexe uitdagingen

Als sociaal en/of duurzaam ondernemer komen er steeds complexere uitdagingen op je af. Klanten verwachten dat jouw organisatie:

Ook lopen organisaties vaak intern tegen uitdagingen op zoals een (te) trage besluitvorming,  gebrekkige coördinatie (info-uitwisseling) tussen teams en afdelingen. Ook kunnen conflicterende perspectieven over het probleem én de oplossing tussen verschillende niveaus in de organisatie (werknemers, leidinggevenden, directie) zorgen voor het uitblijven van adequate oplossingen.

Anders Organiseren 2.0

Herken je deze uitdagingen? En voel je dat het tijd wordt om grondig na te denken over je arbeidsorganisatie? Verandering komt niet vanzelf en omdat het vraagt om een flinke investering van tijd en middelen lanceert het ESF een nieuwe oproep voor projecten Anders Organiseren 2.0.

De oproep Anders Organiseren 2.0 focust op het leer- en aanpassingsvermogen van organisaties. Om op een effectieve manier (toekomstige) uitdagingen te detecteren en daar flexibel op in te kunnen spelen, werk je best aan het aanpassen van je organisatiestructuur én (of) het aanpassen van de cultuur binnen je organisatie. Zodat medewerkers gemotiveerd en betrokken blijven bij het werk. Ook kan stress en burn-out zo voorkomen worden en wordt een betere privé-werkbalans mogelijk.

De capaciteit van teams

De focus van de oproep van het ESF ligt vooral op de capaciteit van teams om met problemen om te gaan. De werking van teams wordt verstoord als gevolg van bovenstaande uitdagingen.

Door de capaciteit van teams te verbeteren genereer je een positieve impact op de werkbaarheid van jobs in je organisaties.

Details van de oproep

Je kan in deze oproep een maximale subsidie krijgen van 100.000 euro. Voorwaarde is wel dat je een minimale eigen cofinanciering voorziet van 30% voor een kleine organisatie en 50% voor een grote onderneming. ! De deadline voor het indienen is 20 september 2020. Goedgekeurde projecten gaan van start op 1 december 2020. Er worden 12 projecten geselecteerd met een looptijd van 24 maanden.

In de oproep “Anders Organiseren 2.0” is het mogelijk om externe ondersteuning in te schakelen bij het uitvoeren van een organisatiekanteling.  Hefboom kan je hierbij begeleiden.

Hefboom helpt je graag bij het vinden van oplossingen

Extra informatie

Ben je geïnteresseerd in ondersteuning van Hefboom bij de opmaak van het projectdossier en/of de begeleiding van de projectuitvoering? Dan nodigen we onszelf graag uit voor een vrijblijvend gesprek. Neem contact op met Steven Van Wichelen voor meer informatie via 0472 22 10 83, steven.vanwichelen@hefboom.be.

Meer informatie over de ESF-projectoproep vind je op de website van ESF-Vlaanderen.

Ken je Hefboom?

Hefboom Advies ondersteunt ondernemingen die in hun beleid sociale en/of duurzame doelstellingen centraal stellen met een aanbod aan audit, advies en coaching. De deskundigheid van Hefboom Advies is gericht op:

Hefboom is verder actief als financier van sociale ondernemingen, onder meer door het ter beschikking stellen van bedrijfskapitaal, overbruggingsfinanciering en investeringskredieten. Ook voor de sector van coöperatieve ondernemingen is Hefboom een belangrijk steunpunt. Hefboom verleent advies aan startende coöperaties, zorgt voor praktische dienstverlening en participeert in het kapitaal van coöperaties.

Meer informatie over onze Advies afdeling vind je hier.