Onze klanten in beeld: KEMP vzw ijvert voor natuurbeheer en biodiversiteit.

Reportage: Kemp vzw

Beelden zeggen vaak meer dan duizend woorden. We proberen regelmatig, in een duizendtal woorden, een helder beeld te geven van onze werking. Dat doen we door succesverhalen met klanten uit te schrijven. Voor deze videoreeks gooien we het over een andere boeg en laten we onze klanten zelf aan het woord. Over hun missie, visie en projecten. Geen betere manier om weer te geven hoe we de sociale en duurzame sector ondersteunen dan door het hen zelf te laten vertellen.

In de eerste reportage laten we Kemp vzw aan het woord.

“Wat we doen heeft op veel manieren een positieve impact. En we zorgen dat er heel wat mensen lokaal aan het werk zijn. Zo maken we deel uit van een andere economie. Geen economie die enkel financiële winst beoogt, maar ook goed is voor de mensen en voor onze planeet. We willen als bedrijf eerder bloeien dan groeien. En niet zozeer in cijfers maar wel in impact.” , Maarten D’hondt, coördinator KEMP

KEMP vzw levert een betekenisvolle bijdrage aan het behoud van een duurzame en kwaliteitsvolle leefomgeving voor mens en dier. Dat doen ze in het belang van zowel de huidige als toekomstige generaties. Klinkt dat wat wollig? Dankzij hun schapen maken ze dat elke dag héél concreet. En daar zijn investeringen voor nodig.

“Hefboom is voor ons een medestander. het is nu ondertussen al een achttal jaar dat Hefboom ons kredieten geeft, waardoor we eigenlijk onhaalbare projecten toch haalbaar kunnen maken.” , Maarten D’hondt, coördinator KEMP