Jaaroverzicht 2021: voor meer inclusief leven, wonen en werken

In ons jaaroverzicht 2021 geven we een overzicht van de belangrijkste cijfers en realisaties en laten we vooral ook de ondernemers en onze teamleden aan het woord. Zij lichten je graag toe welke uitdagingen ze samen aangingen en hoe enkele mooie projecten tot stand kwamen.

Inclusief wonen, werken en leven stimuleren

Het recht op kwaliteitsvol & inclusief leven, wonen én werken ligt ons nauw aan het hart. Het is helaas nog geen maatschappelijke evidentie en blijft daarom ook de leidraad doorheen onze werking.

De verwachtingen op en naast de arbeidsmarkt blijven aan sneltempo veranderen. Toegang tot ‘werkbaar werk’ vormt een belangrijke voorwaarde voor meer inclusief werken maar de weg vinden naar personen met een afstand tot de arbeidsmarkt is daarbij niet zo makkelijk. Ook in 2021 maakten we hier samen met enkele belangrijke strategische partners werk van.

Tegelijkertijd worden ook op de woonmarkt meer en meer mensen uitgesloten. En laat nu net goede huisvesting een belangrijke factor zijn in het opbouwen van een stabiele toekomst. We blijven daarom enkele inclusieve en sociale woonprojecten ondersteunen en onze schouders zetten onder knappe initiatieven zoals Netwerk Coöperatief Wonen of Inclusie Invest.

Daarnaast werken we als promotor van sterke coöperatieve initiatieven ook mee aan een toekomst waarin we zoveel mogelijk gebruik maken van duurzame technieken en hernieuwbare energiebronnen.

Enkele belangrijke cijfers

In 2021 verleenden we voor 11.8 miljoen euro aan ethische financiering voor meer dan 200 projecten:

Ons consulting team werkte, zij aan zij met enkele freelancers, toegewijd verder aan adviesopdrachten voor allerlei sectoren. De opdrachten draaiden rond thema’s zoals zakelijke ondersteuning, strategie en beleid, lerend netwerk, samenwerkingen en fusietrajecten en vraagstukken rond mens en organisatie. Een van de opvallende conclusies van onze consultants is een aanzienlijke stijging in het aantal vrouwen dat de stap naar ondernemerschap zet.

Daarnaast ondersteunden we in 2021 de werking van zo’n 16 coöperatieve initiatieven met dienstverlening op maat. Een coöperatie die we in het jaaroverzicht uitlichtten betrekt burgers op een laagdrempelige manier bij de transitie naar hernieuwbare energie.

Ondernemerschap blijven stimuleren

De missie van Hefboom blijft het inspireren, faciliteren en mee realiseren van organisaties en (burger)initiatieven die eenieders recht op kwaliteitsvol en inclusief leven én werken mogelijk maken. We zijn overtuigd dat we dit als samenleving het best kunnen waarmaken door sociaal en duurzaam ondernemerschap te versterken.

Hoe we deze missie dagelijks omzetten in daden? Je vindt in het jaaroverzicht een selectie van enkele mooie projecten waaraan we in 2021 meewerkten.

Samen voor een meer sociale en duurzame wereld

Om de talrijke maatschappelijke en duurzame initiatieven en ondernemers te kunnen ondersteunen blijven we steeds op zoek naar investeringsmiddelen en kapitaal.
Bouw je samen met ons aan een socialere en duurzamere wereld? Je kan al vanaf € 250 coöperatief aandeelhouder worden, zonder in-of uitstapkosten!

Benieuwd naar hoe je kan bijdragen? Meer info vind je op https://hefboom.be/investeer-mee/