The Art of Hosting brengt betekenisvolle conversaties op gang


Wie deze techniek meester is, kan betekenisvolle conversaties op gang brengen. The art of hosting staat voor het creëren van verbinding tussen (grote) groepen mensen. Deelnemers kunnen bij aanvang een heterogeen gezelschap vormen met uiteenlopende expertises, ervaringen en inzichten. Precies door hierop in te spelen en in interactie te gaan, kan de wijsheid van de groep zich aftekenen. Vanuit gedeelde inzichten ontstaan duurzame oplossingen en acties voor meer maatschappelijke impact.
Hefboomconsultant Valérie Carrette nam in het voorjaar van 2018 zelf deel aan een art of hosting-training over ‘Nieuw leiderschap in nieuwe tijden’. In november 2018 nam ze opnieuw deel, nu als lid van het organiserende hosting team. Met een groep van 35 deelnemers uit diverse landen werd actief gewerkt rond het thema ‘Hoe bijdragen aan en co-creëren van ondernemingen en communities waarin mensen en andere levende wezens floreren?’. Deze training leidde tot nieuwe verbindingen en van daaruit ook tot nieuwe opdrachten voor Hefboom Advies.
Interesse?

Lees zeker het artikel dat Valérie hierover schreef: https://www.artofhosting.be/blog