Inclusie Invest: Investeren in aangepaste woonvormen is een investering in inclusie


“Onze troef is coöperaties ontzorgen”

Berten Ooms, senior consulent coöperatieve diensten

In een wachtlijst kan je niet wonen

Meer dan 5.000 mensen met een visuele, auditieve, mentale of fysieke beperking wachten op een aangepaste woonvorm. Zij leven van een vervangingsinkomen dat onvoldoende ruim is voor een huurwoning op de privémarkt en de woningnood is hierdoor groot. Inclusie Invest is een coöperatieve vennootschap die hier iets aan doet.

Samen met de initiatiefnemers van projecten gaat Inclusie Invest op zoek naar mensen die willen beleggen. In – zoals zij dit noemen-  ontroerend goed. De nieuwbouw- of verbouwingsprojecten van Inclusie Invest zijn kleinschalig en ingebed in een lokale omgeving. De huurprijs wordt bewust zeer laag gehouden. Verder zijn duurzaamheid, gebruiksvriendelijkheid en comfort kernwoorden in alle projecten.

Cockerillhof Hoboken: Inclusieve cohousing

In 2018 verzamelde Inclusie Invest aandeelhouderskapitaal voor Maud & Co. Deze vzw voorzag in drie passiefwoningen met telkens drie studio’s met een gemeenschappelijke zithoek, terras en woonkamer. Negen jong volwassenen met een verstandelijke beperking vinden hier een thuis.

Ze ontmoeten elkaar in de gemeenschappelijke leefkeuken van de gerenoveerde directeurswoning. Hier woont ook het zorggezin dat waakt over de gang van zaken binnen deze kleine leefgemeenschap. Werk en vrijetijdsbesteding buitenshuis worden gestimuleerd en gecoacht.

Hefboom staat in voor de aandeelhoudersadministratie van Inclusie Invest

“Hefboom staat in voor de volledige aandeelhoudersadministratie van Inclusie Invest. In de loop van 2018 werd het hele proces verder gedigitaliseerd. Dat is professioneel en klantvriendelijk. Hefboom verzorgt de communicatie met in- en uittreders, beantwoordt vragen, houdt de cijfers bij … Op die manier kunnen wij ons meer richten op de inhoud van ons werk: het versterken van de relaties met organisaties die willen bouwen voor mensen met een beperking, en natuurlijk onze bouwprojecten zelf. We zijn erg tevreden over de samenwerking, ook omdat Hefboom echt met ons meedenkt. En wanneer we met vragen zitten, krijgen we snel een antwoord.”

Elke Ielegems, Inclusie Invest

Interesse om te investeren in een veilige en maatschappelijk relevante belegging? Inclusie Invest bouwt aangepaste woonvormen voor mensen met een beperking en is steeds op zoek naar nieuwe aandeelhouders voor de realisatie van haar projecten, verspreid over heel Vlaanderen.