Baita financiering sociale economie

Pionier voor een leefbaar Brussel

De Brusselse kanaalzone staat zowel symbool voor de problemen van onze hoofdstad, als voor zichtbaar herstel. Een voorlopig hoogtepunt is het MIMA. Dit museum voor street art kreeg op amper 10 maanden tijd 40.000 bezoekers over de vloer. Het sociale verhuurkantoor Baita pioniert al langer in deze boeiende omgeving.

Tien jaar geleden nam Baita de renovatie van een afgeleefd industrieel complex in handen. Sindsdien draagt deze site O-Zone, bij tot uitstraling van de kanaaloever. Tal van sociale organisaties vinden hier onderdak: samenlevingsopbouw Brussel, Atelier Groot Eiland, … Er is ook ruimte voor startende organisaties. O-Zone is een begrip voor wie maatschappelijk onderneemt in Brussel.

Baita, goed en betaalbaar wonen in Brussel

Baita staat in voor de sociale verhuur van een groeiend aantal woningen. Woningen in goede staat beheert Baita voor de eigenaar. In andere gevallen staat Baita in voor de renovatie. Af en toe worden woningen ook aangekocht door de coöperatieve vennootschap LivingStones. Het spreekt voor zich dat Baita verstandig moet investeren om met de noden en opportuniteiten op de Brusselse woningmarkt om te gaan. Hefboom is al twintig jaar lang huisbankier en partner in dit verhaal.

“De voorbije jaren kon Hefboom zich niet altijd onderscheiden met voordelige tarieven. Ook reguliere banken boden een interessante interestvoet. Maar Hefboom is het verschil blijven maken, door te anticiperen op onze noden en door maatwerk te bieden. Zo vroeg de laatste fase van de renovatie van O-Zone een bijkomende investering van 300.000 euro. Hefboom heeft samen met die nieuwe vraag al onze lopende kredieten herbekeken. Het hele pakket werd ondergebracht in één groot kredietdossier, aan een interessant tarief en met dezelfde vervaldatum, waardoor de terugbetaling van lopende kredieten beter gespreid wordt in de tijd. Dit betekent dat we met een bijkomende terugbetaallast van een paar honderd euro’s per maand ons ambitieuze project kunnen realiseren. Op termijn zorgt dat natuurlijk ook voor bijkomende inkomsten.”

Algemeen coördinator Gert Van Snick

Wonen en werken, twee hefbomen om de armoedespiraal te doorbreken

Baita investeert ook in tewerkstellingskansen voor langdurig werkzoekenden. De schoonmaakdienst Clean Office biedt plaats aan een dertigtal werknemers, steeds gedurende twee jaar, en begeleidt hen ook. Zo stroomden al honderden mensen door naar de reguliere arbeidsmarkt.

Meer informatie over Baita