MVO-sectorpaspoort voor de lokale diensteneconomie


Hefboom adviseerde MVO-Vlaanderen bij de profilering van de lokale diensteneconomie

Vlaanderen 2018 – 2020

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemerschap

MVO-Vlaanderen wil Maatschappelijk Verantwoord Ondernemerschap versterken en de lokale diensteneconomie profileren als ambassadeur van maatschappelijk verantwoord ondernemerschap. Hefboom kreeg de opdracht om hiertoe een traject op te starten. Dit deed zij samen met de koepel van de lokale diensteneconomie en met organisatiecoach Signport.

De Sustatool

Om duurzaamheidsthema’s in de sector naar voor te schuiven, MVO-initiatieven te stimuleren en bedrijfsprocessen te verduurzamen, wordt gewerkt met de ‘Sustatool’. Dat is een praktische en toegankelijke tool die recent werd ontwikkeld door MVO-Vlaanderen. De tool helpt om de Sustainable Development Goals te koppelen aan de doelstellingen, projectplanning en projectuitvoering van de deelnemende organisaties.

MVO-sectorpaspoort

De organisaties worden begeleid tijdens workshops en in lerende netwerken. Hefboom ging met de input uit deze bijeenkomsten aan de slag om een MVO-sectorpaspoort voor de lokale diensteneconomie uit te werken. Dit gebeurt naar analogie met MVO-sectorpaspoorten die reeds voor andere sectoren, waaronder de maatwerkbedrijven, werden gemaakt.

Alle informatie over dit project vindt u op: www.duurzaamlde.be.
Informatie over de sustatool: www.mvovlaanderen.be/sustatool/algemeen