cultuurkrediet.be gaat live

cultuurkrediet.be

Afgelopen dinsdag werd in Kanal – Centre Pompidou naar aanleiding van 1 jaar Cultuurloket ook de website cultuurkrediet.be gelanceerd.

De nieuwe website legt uit wat een CultuurKrediet is, voor wie zo’n krediet bestemd is en hoe het krediet kan aangevraagd worden. Dat CultuurKrediet is een ening tot 100.000 euro voor professionelen uit de culturele sector. Het moet dan wel gaan om een project of een investering waarvoor je geen lening kan krijgen bij een bank.

Het CultuurKrediet is één van de resultaten van de zoektocht van Minister Gatz, naast de bestaande financiering via subsidies, naar aanvullende manieren om de culturele sector te financieren. Hij werkte daarvoor verschillende instrumenten en pistes uit.

Een CultuurKrediet kan aangevraagd worden bij Hefboom en via cultuurkrediet.be. We werden hiervoor als financiële partner door de Vlaamse overheid aangeduid. We werken nauw samen met Cultuurloket die mee instaat voor de bekendmaking van het Cultuurkrediet binnen de cultuursector.

Ga zeker een kijkje nemen op de nieuwe webstek van het CultuurKrediet of doe meteen een aanvraag.