Microfinanciering in Europa: inzichten uit de EMN-conferentie

De conferentie van European Microfinance Network (EMN) is voor onze werking met Impulskrediet, waarmee we microkredieten aanbieden aan kwetsbare ondernemers, een jaarlijks inspiratiemoment. Collega’s Piet Callens en Mike Manarpies woonden die driedaagse hoogmis voor microfinanciering bij in Boekarest.

Het EMN is een federatie die microfinanciering promoot als instrument om sociale en financiële uitsluiting in Europa tegen te gaan, door (micro-)ondernemerschap te stimuleren. Maatschappelijke vragen waarrond het EMN in 2023 werkte en die tijdens de conferentie uitvoerig aan bod kwamen, waren onder andere:  

Een thema dat onze missie en werking met Impulskrediet bijzonder nauw aan het hart ligt is bijvoorbeeld het bereiken van doelgroepen die moeilijk aan financiering geraken. Denk bijvoorbeeld aan jongeren, vrouwen, mensen met een migratieachtergrond of met een lage financiële geletterdheid. Ook bij Impulskrediet zijn het net deze mensen die we willen bereiken en vooruithelpen. Een aanpak op maat is voor hen essentieel. Dat doen we uiteraard niet alleen. Met partners zoals #SheDIDIT, Dyzo en Starterslabo kunnen we kwetsbare ondernemers ondersteunen met een migratieachtergrond, na een faillissement of jonge starters samen een duwtje in de rug geven. 

Die kwetsbare ondernemers bereiken is ook nodig, zegt Mike: “De OECD toonde met de studie The Missing Entrepreneurs 2023 aan dat we in Europa 7,5 miljoen ondernemers letterlijk mislopen. Het gaat net om die ondernemers die vandaag nog te vaak de kans niet krijgen om te ondernemen zoals vrouwen, jongeren, senioren, werklozen, migranten en andersvaliden. Als microfinanciers zetten we daarop in.”  

Daar liggen ook voor microfinanciers zelf heel wat uitdagingen in. Zoals betaalbare financiering, risicobeheer en maatschappelijk draagvlak en financiële duurzaamheid creëren rond microfinanciering. “Over het belang en het doel van microfinanciering voor ondernemers zijn we het eens. Nu moeten we verder werk maken van de antwoorden vinden op de uitdagingen en hoe we die op Europees niveau aanpakken.”, zegt Piet. 

Als afsluiter van de EMN-conferentie werden ook de klimaatdoelstellingen gekoppeld aan microfinanciering. Dit panelgesprek bracht impactfinanciers samen met innovatieve klimaatgedreven lokale projecten en bedrijven. Zij bespraken hoe we als impactfinanciers nog meer micro-ondernemingen kunnen ondersteunen die de strijd aangaan tegen de klimaatrisico’s.  

“Mike en ik keerden opnieuw met heel wat nieuwe inzichten terug. En met het besef dat er nog veel werk is, maar vooral veel goesting om ermee aan de slag te gaan.”, concludeert Piet.