In 2025 worden coöperaties internationaal gevierd

De Verenigde Naties hebben eind vorig jaar een resolutie aangenomen waarmee ze 2025 uitroepen tot een nieuw internationaal jaar van de coöperaties. Het initiatief komt er na het eerste Internationaal Jaar van de Coöperaties in 2012, waarmee de rol van coöperaties in duurzame ontwikkeling onder de aandacht kwam. Met deze volgende editie wil de VN coöperatief ondernemerschap nog verder promoten. En ook het bewustzijn vergroten rond de bijdrage van coöperaties aan onze algemene sociale en economische ontwikkeling.  

De VN vragen specifiek aandacht voor de rol die coöperaties hebben in maatschappelijke ontwikkelingen zoals het genereren van inclusief werk, de bestrijding van armoede en hongersnood, onderwijs, sociale bescherming, gezondheidszorg, financiële inclusie en betaalbaar wonen. 

Coöperaties spelen een belangrijke rol in het zoeken naar oplossingen voor deze uitdagingen. De VN willen met een rapport uit 2023, over de rol van coöperaties in sociale ontwikkeling, komend jaar overheden en beleidsmakers ook aansporen om coöperatief ondernemerschap te stimuleren en te versterken. Dat moet ervoor zorgen dat coöperaties in de toekomst nog sterker kunnen bijdragen aan duurzame oplossingen op lange termijn. 

Uit cijfers van de Internationale Coöperatieve Alliantie blijkt dat coöperaties wereldwijd aan meer dan 280 miljoen mensen jobs of werkgelegenheid bieden, wat gelijk is aan 10% van de werkende wereldbevolking. En zowat 12% van de wereldbevolking is lid van één van de 3 miljoen bestaande coöperaties.  

Ook vanuit Hefboom dragen we als coöperatie bij aan de ontwikkeling van organisaties en initiatieven die zorgen voor inclusief wonen, werken en leven. We verlenen kredieten, bieden consultancy en trainingen en dienstverlening aan tal van coöperaties die werken rond betaalbaar wonen, hernieuwbare energie, collectieve supermarkten, duurzame landbouw, etc.  

We kijken dan ook uit naar een jaar waarin coöperatief ondernemerschap nog meer onder de aandacht wordt gebracht en waarin inspirerende verhalen het coöperatief ondernemerschap wereldwijd verder stimuleren. Coöperaties zijn de olie in de motor voor duurzame transitie.