Succesvolle workshop over financiering voor de sociale economie.

Op 26 april organiseerde Hefboom in opdracht van de Vlaamse Overheid, een workshop over financiering voor de sociale economie. Dat bleek een schot in de roos. Na enkele dagen werd het maximaal aantal deelnemers bereikt.

Workshop financiering voor de sociale economie HefboomFinanciering voor de sociale economie blijkt een bevraagd thema. Al na enkel dagen was de workshop volzet. Een 20-tal deelnemers werden in de voormiddag gegidst door het aanbod van financiering dat bestaat voor de sociale economie. In de namiddag werden de financieringsvormen getoetst aan praktijk cases.

De deelnemers kregen bij hun inschrijving de mogelijkheid om aan te geven in welke financiering voor de sociale economie ze geïnteresseerd waren. Deze financieringsvormen werden behandeld in de workshop. Meer bekende financieringsbronnen zoals subsidies, mecenaat, sponsoring en traditionele bankfinanciering werden aangevuld met minder bekende financieringsvormen zoals de Winwinlening, de Startlening+ en andere producten van de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV). Er werd ook stilgestaan bij vormen zoals coöperatief kapitaal, social impact investing en crowdfunding, al dan niet nieuwe financieringsmogelijkheden, maar die steeds meer interesse wekken. Heel wat van die financieringsmogelijkheden zijn ook terug te vinden in de subsidiedatabank van Agentschap Innoveren en Ondernemen.

In de namiddag werden er 3 praktijkcases uit de sociale economie voorgelegd aan de deelnemers. Er werd in groepjes gedebatteerd en gezocht naar mogelijke financiering voor de cases. Dat leverde een interessante interactie op van praktijkervaring van de deelnemers uit de sociale economie op. Op die manier werd er van elkaar geleerd.

Financiering voor de sociale economie HefboomDeze workshop kaderde in een opdracht die werd gefinancierd door de Vlaamse overheid, meer bepaald door de Vlaamse minister van Sociale Economie. Hefboom maakte in het kader van deze opdracht ook al een inventaris van de mogelijkheden inzake financiering voor de sociale economie. Zowel de inventaris als de workshop kaderden in deze opdracht van de Vlaamse Overheid en werden uitgevoerd in samenwerking met Trividend en in|C.

De inventaris is gratis te downloaden:

Inventaris financieringsmogelijkheden sociale economie downloaden