Bijkomende voorwaarden voor een Herstel Cultuurkrediet vanaf 100.000 euro

Om een Herstel Cultuurkrediet van meer dan 100.000 euro en tot 250.000 euro aan te vragen voldoe je aan de volgende voorwaarden:

 

  • Je bent een rechtspersoon (VZW, BV, CV, NV, VOF, CommV., …).
  • Je kan 3 jaarrekeningen van voor de uitbraak van de coronacrisis voorleggen (2019, 2018, 2017).
  • Je hebt een positief eigen vermogen OF een positieve gemiddelde EBITDA in de laatste 3 boekjaren voor de uitbraak van de coronacrisis (2019, 2018, 2017).
  • Je organisatie stelde gemiddeld minstens 5 VTE te werk (tijdelijke en permanente arbeidsovereenkomsten, zelfstandige freelance cultuurwerkers, sociale tewerkstellingsstatuten en gelijkgestelden).
  • Op basis van de laatste 3 boekjaren voor de uitbraak van de coronacrisis (2019, 2018, 2017) voldoe je aan 1 van de volgende criteria:
    • Je organisatie had een gemiddeld balanstotaal van minstens 500.000 euro;
    • Je organisatie had een gemiddelde omzet van minstens 750.000 euro (zonder subsidies).

Neem contact op met Hefboom voor vragen of bij twijfel.