Investeren in een sociale onderneming met winwinlening

WinWinner zet sociaal economische ondernemingen in de kijker.

Wat is een Winwinlening?

Een lage financieringskost voor de onderneming, een behoorlijke opbrengst voor de financier.
De winwinlening is het financieringsinstrument waarmee een particulier tot 50.000€ kan investeren (via een achtergestelde lening op een termijn van 8 jaar) in een op te richten of een bestaande onderneming. De onderneming kan zich tot maximaal 200.000€ op die manier financieren. De intrest is wettelijk beperkt (op dit ogenblik tot 2,50%) maar de investeerder ontvangt ook een jaarlijks belastingvoordeel van 2,5% op zijn uitgeleend bedrag.
Bovendien geeft de Vlaamse Overheid een overheidswaarborg van 30%. Alles gebeurt onder toezicht van de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV),  De zelfstandige investeringsmaatschappij die investeert in het economische weefsel van Vlaanderen.

WinWinner: Waar financier en onderneming mekaar vinden

Om financiers en ondernemers met elkaar in contact te brengen richtte Matthias Browaeys een jaar geleden het online platform WinWinner op, met succes. Matthias is een student-ondernemer die aan ondernemers de mogelijkheid geeft om op WinWinner.be een account aan te maken om zijn onderneming(sidee) voor te stellen aan potentiële financiers. En potentiële financiers kunnen op de website van WinWinner kennis maken met ondernemers op zoek naar fondsen. Meerdere winwinleningen werden het laatste jaar via deze weg afgesloten. Tijd voor een nieuwe stap.

Winwin voor sociale en duurzame ondernemingen

Ondernemingen die financiering vragen worden nu al doorgelicht vooraleer ze een account krijgen en zich op het platform kunnen voorstellen. Ondernemingen die zich willen voorstellen als sociaal- en/of milieugerichte KMO  kunnen hiervoor een specifiek account en label krijgen. Ze worden dan wel voorafgaandelijk gescreend door een ‘sociaal comité’ onder leiding van Jef Tavernier. (voormalig Belgisch politicus voor de partij Groen) Door de expertise van Jef Tavernier en zijn team zal WinWinner in staat zijn om een nieuw en aangepast aanbod voor te stellen waarbij opnieuw iedereen wint: de investeerder kan nog gerichter beleggen en de KMO’s kunnen groeien.

Matthias Browaeys: matthias.browaeys@winwinner.be
Jef Tavernier: jef.tavernier@skynet.be
www.winwinner.be
0494/58 22 24