Goed Bestuur voor sociale economie ondernemingen en coöperaties

Professionaliseringstraject  ‘corporate governance’

voor sociale economie ondernemingen en coöperaties

Een complexe en snel evoluerende maatschappelijke context daagt het management en bestuurders van sociale economie ondernemingen en coöperaties uit om zich steeds opnieuw te bevragen over wat ‘goed besturen’ betekent. Het integreren en realiseren van basisprincipes zoals voldoende bezig zijn met missie en doelstellingen, het werken aan een goed samenspel tussen management en bestuur, aandacht voor het functioneren en de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur, een duurzaam financieel beleid, kwaliteit van de interne en externe relaties,… dienen steeds opnieuw deel uit te maken van besluitvorming. Maar hoe doe je dat?

In opdracht van Vlaamse minister van Sociale Economie organiseerde Hefboom en zijn partners Curia en Cera, Dienstverlening coöperatief ondernemen een traject tot professionalisering van goed bestuur voor sociale economiebedrijven en coöperaties. Dit traject werd gefinancierd door de Vlaamse overheid.

Het professionaliseringstraject werd voorafgegaan door twee inspiratieavonden. De eerste vond plaats op 13 februari in Leuven en de tweede op 13 maart in Brugge. Beide avonden werden positief onthaald. Ze vormden de basis voor een 10-tal individuele begeleidingstrajecten van organisaties uit de sociale economie.

Dit professionaliseringstraject kwam tot stand vanuit socialeeconomie.be, gefinancierd door de Vlaamse overheid in opdracht van de Vlaamse minister van Sociale Economie. Deze opdracht werd uitgevoerd door Hefboom in samenwerking met Curia en Cera, dienstverlening coöperatief ondernemen.

Vlaanderen Sociale Economie Advies corporate governance sociale economie corporate governance

 

 

 

Voor meer informatie over dit project kan je terecht bij Valérie Carrette (valerie.carrette@hefboom.be).