Coöperatief ondernemen in zorg en welzijn

Coöperatie als alternatief voor de vzw?

Coöperatief ondernemen in zorg en welzijn.

Het zorglandschap in verandering.

De vergaande professionalisering, het streven naar doeltreffendheid en schaalvergroting, meer kritische en mondige zorgvragers, duidelijkere verwachtingen van overheid (o.a. een grotere verantwoordingsplicht) en van kredietverleners en de eisen rond maatschappelijk verantwoord ondernemen, zijn trends die aangeven dat ondernemen in de zorg complexer wordt, ook voor de door de Vlaamse Gemeenschap erkende voorzieningen binnen zorg en welzijn.

De groeiende complexiteit doet organisaties stilstaan bij hun organisatie en rechtsvorm. Ook de veranderende regelgeving draagt daar toe bij. Wat is de meest opportune vorm voor een organisatie om zijn aanbod en zijn interne organisatie te organiseren? De coöperatie wordt daarbij meer en meer naar voren geschoven als een boeiend alternatief of als een aanvulling voor de vzw-structuur.

Op die manier kan men misschien tegemoet komen aan de eisen en opportuniteiten die de evoluties in de sector met zich meebrengen op het gebied van zorg, patrimoniumbeheer, financiering en aankoopbeheer. Daarnaast biedt de coöperatieve vennootschap kansen voor een verdere vermaatschappelijking van de zorg. Cliënten en hun omgeving kunnen zelf of mee initiatief nemen, participeren in de vennootschap en hebben medezeggenschap. Doordat zij ook economisch participeren kan de coöperatie bovendien een hefboom zijn voor professionalisering, performantie en innovatie.

Dit programma werd aangeboden door socialeeconomie.be en wordt gefinancierd door de Vlaamse overheid in opdracht van de Vlaamse minister van Sociale Economie. Hefboom en zijn partner Cera gaven, in samenwerking met de koepels van zorg en welzijn, SOM, het Vlaams Welzijnsverbond en Zorgnet-Icuro, vorm aan dit traject.

Twee succesvolle studie- en inspiratieavonden

In het kader van dit project organiseerden de uitvoerders in juni 2017 alvast twee studie- en inspiratieavonden rond coöperatief ondernemen in zorg en welzijn. Op 12 juni vond de eerste avond plaats in Mechelen. Een tweede werd georganiseerd in Brugge op 21 juni. In het totaal woonden meer dan 120 mensen de avonden bij en dat uit de verschillende sectoren van welzijn en zorg: personen met een beperking, algemeen welzijn, jeugdzorg, ouderenzorg, geestelijke gezondheid, …

In de studieavonden gingen we in op de evoluties in zorg en welzijn en op de essentiële elementen en de mogelijkheden van coöperatief ondernemen. Deelnemers maakten kennis met een aantal concrete voorbeelden/vormen van coöperaties. We vergaten ook het internationaal perspectief niet en lichtten de internationale principes van coöperatief ondernemen toe. Tot slot zoomden we in op de op til zijnde hervorming van de wetgeving op de vennootschappen en de verenigingen en de gevolgen voor het statuut van de vzw en de coöperatieve vennootschap.
De deelnemers gaven na afloop aan dat zij met kennis ter zake en enkele handvatten rijker, verder nadenken over de mogelijkheden van het coöperatief ondernemen en de coöperatieve vennootschap voor hun organisatie.

Voor meer informatie over dit project kan u terecht bij Grieke Forceville, grieke.forceville@hefboom.be of via 0498 24 47 99.

 

Coöperatief ondernemen in zorg en welzijnCoöperatief ondernemen in zorg en welzijn