Coöperatief ondernemen in zorg en welzijn

Coöperatie als alternatief voor de vzw? -Traject 2017

Ondernemen in de zorg wordt steeds complexer 

De vergaande professionalisering, het streven naar doeltreffendheid en schaalvergroting, meer kritische en mondige zorgvragers, duidelijkere verwachtingen van overheid (o.a. een grotere verantwoordingsplicht) en van kredietverleners en de eisen rond maatschappelijk verantwoord ondernemen. Allemaal trends die aangeven dat ondernemen in de zorg complexer wordt. Ook voor de, door de Vlaamse Gemeenschap, erkende voorzieningen binnen zorg en welzijn.

Wat is de meest geschikte organisatievorm?

De groeiende complexiteit doet organisaties stilstaan bij hun organisatie en rechtsvorm. Ook de veranderende regelgeving draagt daartoe bij. Wat is de meest opportune vorm voor een organisatie om zijn aanbod en zijn interne organisatie te organiseren?

De coöperatie wordt meer en meer naar voren geschoven als een boeiend alternatief of als een aanvulling voor de vzw-structuur. Om op die manier beter tegemoet te komen aan de eisen en opportuniteiten die de evoluties in de sector met zich meebrengen. Zoals bijvoorbeeld op het gebied van zorg, patrimoniumbeheer, financiering en aankoopbeheer.

Daarnaast biedt de coöperatieve vennootschap kansen voor een verdere vermaatschappelijking van de zorg. Cliënten en hun omgeving kunnen zelf of mee initiatief nemen, participeren in de vennootschap en hebben medezeggenschap. Doordat zij ook economisch participeren kan de coöperatie bovendien een hefboom zijn voor professionalisering, performantie en innovatie.

Dit programma werd aangeboden door socialeeconomie.be en werd gefinancierd door de Vlaamse overheid in opdracht van de Vlaamse minister van Sociale Economie. Hefboom en zijn partner Cera gaven, in samenwerking met de koepels van zorg en welzijn, SOM, het Vlaams Welzijnsverbond en Zorgnet-Icuro, vorm aan dit traject.

Voor meer informatie over dit project kan u terecht bij Grieke Forceville, grieke.forceville@hefboom.be of via 0498 24 47 99.

Coöperatief ondernemen in zorg en welzijnCoöperatief ondernemen in zorg en welzijn