Project Gewaardeerd Werk met succes afgerond

Gewaardeerd werk In 2014 hebben Hefboom en New Shoes Today het project Gewaardeerd Werk opgestart om sociale en reguliere economie dichter bij elkaar te brengen. Door taken anders te organiseren kunnen zij toevertrouwd worden aan medewerkers uit de sociale economie. Het project kreeg de steun van de Federale Overheid  Maatschappelijke Integratie.

‘Mijn mensen’ als natuurlijke bedding

Mensen die werken met doelgroepmedewerkers uit de sociale economie hebben een andere natuurlijke bedding, een ander geduld,… dan pakweg een productieverantwoordelijke in een regulier bedrijf (bv. hogere tijdsdruk). Mensen die in de sociale economie werken hebben in die zin ook niet altijd even veel voeling met het gewone economische circuit.

Er is hier volgens Hefboom en New Shoes Today een wezenlijke rol weggelegd voor een externe partij die een brug kan slaan tussen de sociale economie en het gewone economische circuit (de ondernemer). Als beide partijen elkaar beter begrijpen en er een beter afstemming is, dan is er ook veel meer en andere samenwerking mogelijk.

Iedereen optimaal benutten is een maatschappelijke must

Elke werkgever is op zoek naar gedreven en geschoold personeel. Deze mensen zijn schaars. Door het uiteenrafelen van de taken van verschillende jobs en het clusteren van die taken die door minder gekwalificeerde mensen kunnen uitgevoerd worden, kunnen er takenpakketten uitbesteed worden aan de sociale economie en kan iedereen optimaal ingezet worden. Dit inzicht willen we meegeven aan andere ondernemers. Op die manier ontstaat er voor alle partijen gewaardeerd werk.
Met dit project zijn sociale economie-organisaties door Hefboom begeleid en ondersteund in het verhogen van hun zelfredzaamheid. Door het vinden van nieuwe activiteiten kunnen ze het aandeel eigen gegeneerde inkomsten verhogen. Op hetzelfde moment werken ze aan de verdere professionalisering van hun organisatie.

Tijdens de uitwerking van het project wordt op maat van de onderneming gewerkt. Tegelijkertijd wordt er bij de clustering van taken op maat van de doelgroepmedewerker gewerkt, d.w.z. rekening houdend met hun draagkracht en met de voorziene omkadering.

Het project speelt in op de verantwoordelijkheidszin van zowel de ondernemer uit de reguliere economie als de verantwoordelijke van de sociale economie-organisatie om ernstig te kijken hoe hun personeel optimaler kan ingezet worden voor specifiek dat werk waarvoor de medewerker wordt gewaardeerd en het werk dat de medewerker zelf ook waardeert.

Het project biedt de ondernemer uit de reguliere economie een gelegenheid om zijn sociale verantwoordelijkheid op te nemen, zonder afbreuk te doen aan zijn economische doelstellingen. De ondernemer sluit immers nog steeds een zakelijke overeenkomst af, maar met het potentieel om duurzaam te zijn, dit tot tevredenheid van beide partijen. Op die manier wordt ook een betrokkenheid gecreëerd bij wat gebeurt in de maatschappij. In eenzelfde beweging wordt elke betrokken medewerker volgens zijn of haar capaciteiten ingeschat en benut. Dit levert gewaardeerd werk.
De partner van Hefboom in dit project is New Shoes Today. Deze onderneming levert creatie-, innovatie- en veranderingsvermogen, faciliteert het ecologisch en sociaal/maatschappelijk verduurzamen van organisaties, begeleidt individuen in hun persoonlijke ontwikkeling en vitaliseert organisaties en gemeenschappen. De vormen waarin dit aangeboden wordt, is divers: advisering, coaching, ontwikkeling van eigen producten, schrijven van artikels, organisatie van ontmoetingen, het maken van dingen en dit door te inspireren, te co-creëren en te experimenteren. New Shoes Today werkt vanuit volgende principes: respectvol, creatief, onconventioneel, eigenwijs, zoekend en samen bereid.

Voor meer info:

www.gewaardeerdwerk.info