Op zoek naar financiering?

Ontdek in deze brochure over financiering voor ondernemingen wat de beste financieringsvorm is voor je onderneming en wat overheid voor je kan doen.

Financiering sociale economie - VLAIO

De zoektocht naar de juiste financiering voor je onderneming is niet altijd eenvoudig. In deze brochure geeft VLAIO, het Agentschap Innoveren & Ondernemen, een overzicht van de belangrijkste financieringsmogelijkheden en overheidsmaatregelen voor ondernemingen. Elke maatregel wordt uitgebreid beschreven: waarvoor kan ze aangewend worden, wat zijn de voorwaarden, wie komt ervoor in aanmerking en waar kan je terecht. Er staan ook een aantal initiatieven in die nog te weinig bekend zijn of nieuwe maatregelen zoals de Tax Shelter voor Startende Ondernemingen. Tevens wordt er in de brochure aandacht besteed aan tips bij het opmaken van een kredietdossier en bij contacten met de kredietverschaffer.

Doorgaans werken deze overheidsmaatregelen als hefboom om ook financiering via traditionele banken mogelijk te maken of te vergemakkelijken. Op pagina 18 van de brochure staat zo een zeer praktisch voorbeeld van hoe dit dan werkt.

In de brochure wordt ook verwezen naar Impulskrediet, het microkrediet tot 25.000 euro van Hefboom voor ondernemers die moeilijk of geen bankfinanciering kunnen krijgen.

Raadpleeg de brochure