Onze partners

Partners die elkaar versterken

Hefboom en partners

Om onze doelstellingen te realiseren, zoekt Hefboom voortdurend naar partners in diverse domeinen. In de loop der jaren is een uitgebreid netwerk ontstaan met een breed en gevarieerd palet aan organisaties, instellingen en initiatieven. Het gaat om medestanders die ons steunen in onze werking of waar we complementair mee samenwerken. Hefboom partners promoten mee onze werking en wij promoten, op onze beurt, hun werking.

Heb je interesse om partner te worden? Neem dan contact met ons op.