Wijkgezondheidscentrum De Brug – Brussel (2019-2020)

Kwaliteit, Toegankelijkheid en Interdisciplinair samenwerken
Voor Wijkgezondheidscentrum De Brug is gezondheid meer dan alleen een individuele en curatieve aangelegenheid. Het centrum bouwt een preventieve en buurtgerichte werking uit. In het zorgconcept staan kwaliteit, toegankelijkheid en interdisciplinair samenwerken centraal. De Brug is op 10 jaar tijd gegroeid van 10 naar 40 medewerkers. Het multidisciplinaire team bestaat uit:

  • huisartsen
  • tandartsen
  • kinesisten
  • verpleegkundigen
  • een diëtiste
  • maatschappelijk werkster
  • psychologen
  • vroedvrouwen
  • gezondheidspromotoren
  • administratieve medewerkers

Het is een hele uitdaging om de werking van zo’n groot en veelomvattend centrum in goede banen te leiden.

Een sterk coördinatorenteam

Om die reden hebben we beslist om een zorgcoördinator aan te werven. Maar het was wel even zoeken naar de beste manier om de zorgcoördinatie te organiseren. Een van onze bestuursleden bracht het voorstel aan om ons hierbij extern te laten begeleiden. Zo kwamen we terecht bij Hefboom.

Hefboom consulent Grieke Forceville organiseerde een aantal sessies. Eerst met subteams en nadien met iedereen samen. Om zicht te krijgen op taken en verantwoordelijkheden en op de afstemming tussen het werk van de verschillende collega’s. We kozen voor een kortlopend traject met Hefboom. Maar de resultaten van deze oefening helpen ons een heel eind vooruit met de interne organisatie van ons medisch centrum.”  – Charles Goethals, coördinator De Brug

In 2020 werd het coördinatorenteam vernieuwd. Opnieuw deed De Brug een beroep op Hefboom om zich te laten begeleiden. En te komen tot een sterk coördinatorenteam met duidelijke rollen en opdrachten.

Meer informatie
Voor meer informatie over dit project kan u terecht bij Grieke Forceville: