Welzijn, wonen en zorg: samen sterker in Brussel

Hefboom begeleidde het Kenniscentrum WWZ bij de uitbouw van zijn ondersteuningsaanbod rond welzijn, wonen en zorg.

Van september 2015 tot december 2016 begeleidde Hefboom de Brusselse ondersteuningsorganisaties in welzijn en gezondheid bij het harmoniseren en efficiënter organiseren van hun ondersteuningsaanbod, op vraag van de VGC en de Vlaamse Gemeenschap. Dit traject leidde tot de integratie van Het Punt, de BWR en het Kenniscentrum Woonzorg in één organisatie die vanaf 1 januari 2017 ondersteuning biedt aan de sector op het vlak van welzijn, wonen en zorg.

Om het Kenniscentrum te ondersteunen bij de opmaak van een meerjarenplan (2018 – 2020) en het actieplan 2018 werd het Kenniscentrum in 2017 verder begeleid door Hefboom.  Ook in dit traject werd er waarderend en participatief gewerkt om tot een gedragen planning te komen voor de komende jaren. Bovendien creëerde het traject een sterkere teamwerking en solidariteit tussen de verschillende medewerkers.

De begeleiding van Hefboom heeft gemaakt dat de weerstand t.a.v. de fusie grotendeels gekanaliseerd werd en dat er vanuit de bestaande competenties een positief project werd uitgetekend. Dat gaf een sterke drive aan de medewerkers die, ondanks alle onzekerheid die een fusie meebrengt, goesting hadden er volop tegenaan te gaan. We stonden er vanaf de eerste dag. Dat kan van niet veel fusie-organisaties gezegd worden.”, Herwig Teugels, directeur Kenniscentrum WWZ.