Welzijn, wonen en zorg: samen sterker in Brussel

Hefboom begeleidde het Kenniscentrum WWZ bij de uitbouw van zijn ondersteuningsaanbod rond welzijn, wonen en zorg

Harmoniseren en efficiënter organiseren

Hefboom begeleidde de Brusselse ondersteuningsorganisaties in welzijn en gezondheid bij het harmoniseren en efficiënter organiseren van hun ondersteuningsaanbod (september 2015  tot december 2016). Dit gebeurde op vraag van de VGC en de Vlaamse Gemeenschap. Het traject leidde tot de integratie van Het Punt, de BWR en het Kenniscentrum Woonzorg in één organisatie. Die vanaf 1 januari 2017 ondersteuning biedt aan de sector op het vlak van welzijn, wonen en zorg.

Waarderend en participatief werken

Kenniscentrum Woonzorg werd in 2017 verder begeleid door Hefboom bij de opmaak van een meerjarenplan (2018 – 2020) en het actieplan voor 2018: In dit traject werd er opnieuw waarderend en participatief gewerkt. Om zo tot een gedragen planning te komen voor de komende jaren. Bovendien creëerde het traject een sterkere teamwerking en solidariteit tussen de verschillende medewerkers.

“De begeleiding van Hefboom heeft gemaakt dat de weerstand t.a.v. de fusie grotendeels gekanaliseerd werd. En dat er vanuit de bestaande competenties een positief project werd uitgetekend. Dat gaf een sterke drive aan de medewerkers. Die, ondanks alle onzekerheid die een fusie meebrengt, goesting hadden er volop tegenaan te gaan. We stonden er vanaf de eerste dag. Dat kan van niet veel fusie-organisaties gezegd worden.” – Herwig Teugels, directeur Kenniscentrum WWZ.

Voor meer informatie over dit project kan u terecht bij Grieke Forceville:

  • grieke.forceville@hefboom.be
  • 0498 24 47 99