vzw Moderator

“Ons aanbod slachtoffer-daderbemiddeling wordt mee mogelijk gemaakt door het overbruggingskrediet van Hefboom.”

Marianne Regelbrugge, coördinator

vzw Moderator, forum voor herstelrecht en bemiddeling

vzw Moderator biedt bemiddeling aan slachtoffers en daders van misdrijven en betrokkenen bij een verkeersongeval alsook iedereen uit hun directe omgeving de kans om in een vertrouwelijke sfeer met de ander in dialoog te gaan. Een neutrale bemiddelaar schept een veilige ruimte om te spreken over de feiten en de gevolgen ervan. Waar gewenst helpt de bemiddelaar om de uitkomst van de bemiddeling samen over te maken aan Justitie. Bemiddeling is gratis en beschikbaar in elk gerechtelijk arrondissement.

Bemiddelaars van vzw Moderator voeden tevens het lokale debat tussen alle betrokken diensten om samen, elk vanuit de eigen expertise, burgers alle kansen te geven om zelf het woord te nemen en actief verantwoordelijkheid op te pakken ten aanzien van het misdrijf.

Ontdek via dit filmpje wat Moderator voor mensen kan betekenen.

Een vlotte werking garanderen

“De maatschappelijk toegevoegde waarde van Moderator is enorm. Daarom is het ook de taak van Hefboom om te zorgen dat tijdelijke liquiditeitsproblemen vlot worden opgevangen en geen belemmering vormen voor de werking van Moderator. Dergelijke liquiditeitsproblemen vragen naar oplossingen op maat, en net dat maatwerk is de kracht en de troef van Hefboom.”

Rudi Ceunen, kredietconsulent

“Dat we in deze kunnen samenwerken met Hefboom maakt veel goed. De samenwerking verloopt zeer vlot en Hefboom stelt zich bijzonder soepel op om snel en efficiënt aan de noden van de organisatie tegemoet te komen. Zij slagen erin een dienstverlening op maat van de organisatie aan te bieden. De communicatie hierrond verloopt zeer aangenaam, respectvol, stipt, correct met af en toe een vleugje humor. “Een dank je wel voor de constructieve samenwerking” betekent dan ook echt wat er staat!”

Marianne Regelbrugge, coördinator