Eerste Cultuurkrediet gaat naar theaterwerkplaats Het Gevolg vzw

Theaterproducties samen met mensen die buiten het reguliere maatschappelijke circuit vallen

Cultuurkrediet voor professionals in de cultuursector

Hefboom is partner van de Vlaamse overheid voor de toekenning van cultuurkredieten. De kredieten met een maximale rentevoet van 3% zijn op maat voor professionals en organisaties die, voor de realisatie van een cultureel project, niet terechtkunnen bij de bank. Theaterwerkplaats Het Gevolg vzw in Turnhout ontving eind 2018 het eerste Cultuurkrediet via Hefboom.

Het Gevolg maakt theaterproducties met mensen die buiten het reguliere maatschappelijke circuit vallen. Denk aan mensen in armoede bijvoorbeeld maar ook aan anderstalige nieuwkomers en jonge vluchtelingen. Met het Cultuurkrediet kocht Het Gevolg een busje aan om met producties door heel Vlaanderen te kunnen toeren.

“Terwijl men bij een klassieke kredietinstelling vooral kijkt naar cijfers, kent Hefboom als geen ander de problematiek van de cultuursector. Hefboom durft ook een berekend risico te nemen. Men werkt er snel en doortastend. Op korte termijn was alles in kannen en kruiken, en dat tegen een voordelige rentevoet. Voor ons, maar vooral voor onze Hartenspelers heeft het Cultuurkrediet letterlijk grenzen verlegd. Met ons busje toeren we vanaf nu door heel Vlaanderen!” - Ingrid Veulemans, zakelijk leider Het Gevolg vzw

Het Gevolg vzw won de Emancipatieprijs voor Maatschappelijke Activering in 2018 met de productie: “De moeder en de drie soldaten”. Ernest Claes schreef de vertelling over de Eerste Wereldoorlog. De theatervoorstelling werd gebracht door Mieke De Groote en vijf jonge Afghaanse vluchtelingen. De prijs voor Maatschappelijke Activering bekroont individuen en organisaties die zich inzetten om bruggen te bouwen tussen mensen. Of zoals Het Gevolg zelf zegt:

Zich inzetten om ‘achter de muren van de mensen te kijken.  Het Gevolg vzw

Ben je op zoek naar financiering voor je project binnen de culturele sector?
Ontdek hier meer over Cultuurkrediet.