Talea cvba

Opstart van een nieuw duurzaam groeninitiatief met een investeringskrediet van Hefboom

“Dankzij onze samenwerking met Hefboom, kan de opstart van Talea in alle rust verlopen en bouwen we ook een economische duurzaamheid in.”

An Berden, zaakvoerder Talea cvba

Duurzame aanleg en beheer van bedrijfsgroen

Talea is een spin-off van De Winning uit Lummen, een organisatie met een jarenlange ervaring en traditie in groenbeheer. Talea zorgt voor de aanleg en het onderhoud van het groen op bedrijfsterreinen op een ecologisch verantwoorde en budgetvriendelijke manier. De werken gebeuren door competente vaklui met het allernieuwste bedrijfsmateriaal, eventueel in samenwerking met collega’s van andere groendiensten.

Wijzigingen in de wetgeving, het befaamde Maatwerkdecreet, hebben geleid tot de oprichting van Talea om de doorstroming van mensen met een arbeidsbeperking naar een commerciële omgeving vlot te laten verlopen.

Geloven in nieuwe ideeën

“De opstart en de financiering van een nieuwe onderneming is altijd een heikel punt, zeker als de stap wordt gezet naar de reguliere economie. Het management van Talea, de vernieuwende visie op bedrijfsgroen en de ruggensteun van De Winning hebben ons dadelijk overtuigd om mee te stappen in dit nieuwe project met een investeringskrediet voor de aankoop van de noodzakelijke materialen.”

Rudi Ceunen, kredietconsultant

 

“Talea is bij Hefboom een investeringskrediet aangegaan. Het kredietdossier opstellen is erg vlot verlopen en dit aan een voordelig tarief. Dankzij onze samenwerking met Hefboom, kan de opstart van Talea in alle rust verlopen en bouwen we ook een economische duurzaamheid in.”

An Berden, zaakvoerder Talea cvba

Een coöperatie met een sociaal oogmerk

Een coöperatie wordt gekenmerkt door de participatie van haar leden, in het kader van het realiseren van een gemeenschappelijke doelstelling, zowel bij de financiering als het beheer van de werking en de verdeling van de winsten. Het is met andere woorden een vorm van ‘samen’ ondernemen.

Om te kunnen genieten van het aanbod van Talea, worden klanten aangespoord vennoot te worden. Dit is mogelijk door de aankoop van aandelen. Zo kunnen ze, als vennoot en gebruiker, bijdragen tot de realisatie van een sociale, ecologisch verantwoorde en financieel duurzame onderneming!