Limburg wind cvba

Hefboom ondersteunt Limburg wind met aandeelhoudersbeheer en communicatie

“Bij het opstarten en managen van een coöperatieve organisatie komen een heleboel zaken kijken die niet de kernactiviteit vormen maar wel onontbeerlijk zijn.”

Jo De Niel, consultant coöperatieve dienstverlening

Investeren in financiering van hernieuwbare energie

De doelstellingen van Limburg wind cvba zijn de werving van coöperatief kapitaal voor investeringen in vennootschappen actief in de sector van de hernieuwbare energie en het promoten van die hernieuwbare energie. Limburg wind cvba betrekt hierbij zoveel mogelijk burgers. Dat kan door een beperkte financiële inbreng en door hen te betrekken bij de verdere activiteiten van dienstverlening door de coöperatie. Zo wil Limburg wind cvba burgers de kans geven een bijdrage te leveren aan de realisatie van een duurzame en CO2-neutrale omgeving.

Limburg wind cvba is een coöperatieve vennootschap die werd opgericht op 4 mei 2010 en werd erkend door de Nationale Raad voor de Coöperatie.

Samenwerking met Hefboom

Hefboom heeft in 2010 samen met de Limburgse Reconversiemaatschappij, de Limburgse gemeenten en Aspiravi zijn schouders gezet onder Limburg wind cvba. Deze onomwonden keuze voor een groen project ligt in de lijn van eerdere activiteiten: in het verleden gaf Hefboom al kredieten aan talrijke milieugerichte organisaties (zoals producenten van biovoeding, organisaties in de groene-energiesector, groenwerkbedrijven en verenigingen voor natuur- en landschapsbeheer). Limburg wind cvba is niet alleen groen, het is ook een coöperatieve organisatie: groene energie is in dit project geen initiatief van een abstracte instantie, maar van gewone mensen die hun bekommernis voor het milieu willen omzetten in concrete actie.

Coöperatieve dienstverlening op maat

“Bij het opstarten en managen van een coöperatieve organisatie komen een heleboel zaken kijken die niet de kernactiviteit vormen maar wel onontbeerlijk zijn voor het efficiënte en conform de wettelijke bepalingen functioneren van de vennootschap. Dit behelst de administratieve afhandeling en opvolging van het aandeelhouderschap, ook advies bij het beheer ervan en inhoudelijke input voor de communicatie naar de buitenwereld toe.”

Jo De Niel, consultant coöperatieve dienstverlening

Dit zijn zaken waarin Hefboom door de jaren heen grote knowhow en automatisering rond heeft op- en uitgebouwd. Deze knowhow stelt Hefboom ter beschikking van coöperaties. De ondersteuning kan het ganse spectrum van het coöperatief ondernemen bestrijken. Enkele van de ondersteunende diensten die Hefboom behartigt voor Limburg wind cvba:

  • Administratief beheer van de aandeelhoudersrelaties (registratie, toetredingen, bijstortingen, terugnames, dividenduitkeringen, uittredingen, afhandeling van nalatenschappen en alle andere verrichtingen die te maken hebben met het vennotenbeheer);
  • Communicatie met de coöperanten (permanentie via telefoon en email);
  • Organisatie van de algemene vergadering (uitnodigen, registreren inschrijvingen, volmachtenbeheer, praktische organisatie algemene vergadering, …);
  • Organiseren en begeleiding van diverse acties en bedrijfsbezoeken.

Limburg wind een win-win

Met het totale kapitaal van meer dan 15 miljoen euro dat de aandeelhouders (meer dan 5.500 vennoten!) hebben ingebracht via de publieke aanbieding van aandelen, bouwde Limburg wind tot dusver 35 van de 69 windturbines die momenteel in Limburg actief zijn. Het gaat om parken in Beringen, Genk, Halen-Diest, Ham, Hasselt, Lommel, Maaseik en Tessenderlo. Deze hebben samen een geïnstalleerd vermogen van 76 MW, wat overeenkomt met het verbruik van 40.520 gezinnen. In 2015 bouwt Limburg Win(d)t elf nieuwe windmolens: in Dilsen-­Stokkem (1), Genk (4), Ham (2), Lummen (2) en Maasmechelen (2).

In ruil voor hun inbreng mogen de coöperanten rekenen op een dividend. Limburg wind heeft sinds zijn oprichting jaarlijks een dividend van 4 tot 5 procent uitgekeerd.

Daarnaast kunnen de coöperanten van een bijkomend voordeel genieten in de vorm van een voordelig tarief dat ze krijgen aangeboden van Aspiravi Energy.

Meer informatie over Limburg wind, vindt u op www.limburgwind.be

 

Wil je meer informatie over de diensten die Hefboom aanbiedt aan coöperaties, klik hier.