Integratie van dienstencheque- en PWA-activiteiten in het Hageland

In opdracht van de Vlaams-Brabantse buursteden Diest en Scherpenheuvel-Zichem en de gemeente Bekkevoort begeleidde Hefboom de integratie van drie gemeentelijke dienstenchequebedrijven, die deel uitmaakten van het gemeentelijk PWA-bedrijf. Hefboom gaf vorm aan het juridische traject, waarbij de dienstencheque-activiteiten eerst losgekoppeld werden van de PWA-activiteiten en vervolgens werden geïntegreerd in één dienstenchequebedrijf. Het dienstenchequebedrijf werd tenslotte geïntegreerd in de Vlaams-Brabantse sociale economie-onderneming ViTeS. De PWA-activiteiten van Diest en Scherpenheuvel-Zichem werd samengebracht in één intergemeentelijk PWA-bedrijf. Hefboom maakte voor deze begeleiding ook een financieel meerjarenplan op voor het dienstenchequebedrijf, analyseerde de arbeidsvoorwaarden van de betrokken organisaties en begeleidde de Raden van Bestuur en gemeenteraden bij de besluitvorming.