Het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) Brussel, 2019-2021

Kwaliteitsvol wonen

Met het Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW) Brussel is Hefboom in 2019 een traject gestart, om een hulpverleningsmodel te ontwikkelen voor dak- en thuislozen in Brussel. Zodat zij optimaal toegang kunnen krijgen tot kwaliteitsvol wonen. Het project heeft als doel een coherent woonbegeleidingsbeleid en –aanbod uit te bouwen binnen CAW Brussel.

Dit aanbod is aangepast aan de actuele noden van de Brusselse bevolking en is ingeschreven in het netwerk van reeds bestaande initiatieven in Brussel. Het aanbod is mede gericht op het optimaliseren van de toegankelijkheid van kwaliteitsvolle woningen voor de doelgroep van kwetsbare dak- en thuisloze mensen.

Hefboom begeleidt dit proces en werkt hiervoor samen met het Kenniscentrum Wonen, Welzijn en Zorg om goede praktijken naar boven te brengen en om de link te maken tussen de praktijk en het wetenschappelijk onderzoek.

Voor meer informatie over dit project kan u terecht bij Steven Van Wichelen, steven.vanwichelen@hefboom.be of via 0472 22 10 83