Groei vraagt nieuwe interne organisatie

Hefboom Advies aan de slag voor wijkgezondheidscentrum De Brug in Sint-Jans-Molenbeek

Voor een kwart van alle Brusselaars is een bezoek aan de huisarts te duur. In wijkgezondheidscentra kunnen ingeschreven patiënten gratis een huisarts raadplegen. Via het ziekenfonds krijgen de centra een forfaitaire tegemoetkoming per patiënt.

Voor Wijkgezondheidscentrum De Brug is gezondheid meer dan alleen een individuele en curatieve aangelegenheid. Het centrum bouwt een preventieve en buurtgerichte werking uit. In het zorgconcept staan kwaliteit, toegankelijkheid en interdisciplinair samenwerken centraal. De Brug is op 10 jaar tijd gegroeid van 10 naar 40 medewerkers. Het multidisciplinaire team bestaat uit huisartsen, tandartsen, kinesisten, verpleegkundigen, een diëtiste, maatschappelijk werkster, psychologen en vroedvrouwen, gezondheidspromotoren en administratieve medewerkers. Het is een hele uitdaging om de werking van zo’n groot en veelomvattend centrum in goede banen te leiden.

Om die reden hebben we beslist om een zorgcoördinator aan te werven. Maar het was wel even zoeken naar de beste manier om de zorgcoördinatie te organiseren. Een van onze bestuursleden bracht het voorstel aan om ons hierbij extern te laten begeleiden. Zo kwamen we terecht bij Hefboom. Hefboom consulent Grieke Forceville organiseerde een aantal sessies, eerst met subteams en nadien met iedereen samen, om zicht te krijgen op taken en verantwoordelijkheden, en op de afstemming tussen het werk van de verschillende collega’s. We kozen voor een kortlopend traject met Hefboom. Maar de resultaten van deze oefening helpen ons een heel eind vooruit met de interne organisatie van ons medisch centrum.”  CHARLES GOETHALS, COÖRDINATOR DE BRUG