Flexpack, op zoek naar een grotere toegevoegde waarde

Hefboom Advies begeleidt Flexpack om tot een juiste analyse en besluitvorming te komen

Maatwerkbedrijf Flexpack stelt 225 mensen tewerk in de verpakkingsindustrie. Het bedrijf biedt een breed assortiment aan verpakkingsmogelijkheden voor klanten in diverse sectoren. Maar precies daar knelde het schoentje.

Gedelegeerd bestuurder Bruno De Maeyer van Flexpack: ‘Bij de uitvoering van elke specifieke opdracht waren we doorgaans tevreden over de gevolgde procedure en het eindresultaat. Maar dat vertaalde zich niet altijd in de maandcijfers. Niet geheel tot onze verrassing lag het rendement soms lager dan verwacht. De manier waarop omslagsleutels met betrekking tot overhead en afschrijvingen benaderd worden, is daarbij natuurlijk doorslaggevend. Daarbovenop heeft de implementatie van een nieuw softwaresysteem de registratie van een aantal activiteiten en handelingen bemoeilijkt. Tijd dus om te bepalen welke datapunten cruciaal zijn om volledige transparantie te bekomen met betrekking tot operationele rendementen voor binnen- en buitendiensten afzonderlijk, voor de verschillende sectoren, per klant, … Dit project raakte aan de kern van onze bedrijfsvoering. Daarom deden we een beroep op deskundige begeleiding door Hefboom Advies. Consulent Kris Stevens begeleidde ons gedurende vier maanden om tot een juiste analyse en besluitvorming te komen.

Zo beslisten we om uurregistratie terug in te voeren en te verfijnen. Dat vroeg discipline van alle betrokkenen, maar we leren hier natuurlijk veel uit. Kris ontwikkelde een haalbaar model om voor elk project verschillende parameters te onderzoeken, en dat laat ons toe om per activiteit gericht bij te sturen. Meer algemeen introduceerden we een nieuwe kostenverdeling. Het is belangrijk om alle kosten, denk aan afschrijvingen van gebouwen en machines, lonen en overhead op een goede manier te verdelen over de projecten. Daar was marge voor verbetering. Maar de belangrijkste vernieuwingen situeren zich op de lange termijn. We beslisten om sommige activiteiten af te bouwen en om te investeren in nieuwe segmenten. Die flexibiliteit is zeer belangrijk in de concurrentiële omgeving waarin we werken.

Slotbeschouwing?

De keuze voor Hefboom lag voor de hand. We hebben een langlopende relatie, en dat voor uiteenlopende projecten. Voor de financiering van onze zorgvoorziening Flegado klopten we bij Hefboom aan voor een lening. En recent stapten we mee in het begeleidingstraject rond Goed Bestuur.

www.flexpack.be

www.flegado.be