De Kringwinkel Antwerpen

Een participatieve aanpak in adviesverlening

Hefboom financiert en adviseert De Kringwinkel Antwerpen

De Kringwinkel Antwerpen zamelt bij particulieren jaarlijks meer dan 8.000 ton goederen in, verdeelt deze over de 8 winkels in Antwerpen en de randgemeenten. Zo bevordert De Kringwinkel maximaal het hergebruik van spullen die mensen niet meer nodig hebben. Dankzij de opleiding, training en begeleiding van mensen die heel moeilijk aan een job geraken, creëert De Kringwinkel bovendien ook tewerkstellingskansen. De doelstellingen van De Kringwinkel sluiten naadloos aan bij de missie en de inzet van Hefboom voor een sociale en duurzame samenleving. Dat gedeelde engagement leidt tot hechte samenwerking.

We voerden een basisopvolging uit voor De Kringwinkel Antwerpen. Deze snelle doorlichting volgens een gestandaardiseerde methode geeft de gelegenheid om in groep even stil te staan bij de werking. Het rapport dat hieruit voortvloeit, is een eerste aanzet om strategische verbeterpunten uit te werken.”

Stéphanie Bonnave Adviesconsulent

“Hefboom is onze belangrijkste financier. Ze hebben ons zowel ondersteund in vastgoedprojecten zoals de aankoop van een winkelpand, als in operationele investeringen, denk aan vrachtwagens en machines. Daarnaast krijgen wij van Hefboom advies. Ze kennen de sector heel goed. Af en toe begeleiden ze ons voor het opstellen van een sterktezwakteanalyse. We doen dat regelmatig om te zien waar we strategisch staan en hoe we verder willen evolueren.”

Danny Vercauteren De Kringwinkel Antwerpen