Cultuurkrediet als startkapitaal voor PerPodium

Perpodium vzw investeert in de podiumkunsten

Met een Cultuurkrediet als startkapitaal werd een nieuw productiehuis opgestart. PerPodium vzw is een productiehuis voor de podiumkunsten die (uitvoerende) producenten, die zelf geen Tax Shelter producent kunnen of willen zijn, via een coproductie toch de mogelijkheid biedt om gebruik te maken van de Tax Shelter. Daarnaast zet Perpodium ook in op haar eigen producties.

De Tax Shelter voor de podiumkunsten is een stimulans om aanvullende financiering aan te trekken in de sector van de podiumkunsten. De maatregel trad begin 2017 in werking en laat investeerders genieten van een vrijstelling van belastbare winst onder bepaalde voorwaarden. Er wordt een vast rendement op de Tax Shelter investering gegarandeerd om zoveel mogelijk van de investering te laten vloeien naar de productie.

 

De uitbouw van een productiehuis voor de podiumkunsten

Cultuurkrediet als startkapitaal PerPodium

Financiering bij de bank was voor opstartende vzw PerPodium zonder waarborg geen optie. Met een Cultuurkrediet van 50.000 euro, voor onder andere werkkapitaal om de opstart te financieren en een website, kon de organisatie haar werking op poten zetten en van start gaan.

PerPodium maakt De Tax Shelter toegankelijker voor andere spelers in de sector en kennis en competenties kunnen worden gedeeld. Ondertussen haalde de organisatie al voor negen producties Tax Shelter middelen op en er staan nog heel wat projecten in de steigers.

“De Tax Shelter dient als een vorm van ‘gap financing’ waardoor het laatste stukje aan financiering gelegd kan worden om een podiumproductie te financieren. De relatief nieuwe maatregel moet ongetwijfeld nog groeien en dat vergt de nodige middelen. Met een Cultuurkrediet als startkapitaal kunnen we daarbij helpen. Een initiatief als PerPodium vzw kan bijdragen aan het verlagen van de drempel tot de Tax Shelter en zo een breder veld van spelers aansporen om gebruik te maken van de maatregel.”
–  Ben Peeters kredietconsulent Cultuurkrediet


Ben je ook op zoek naar financiering voor je project binnen de culturele sector? Ontdek hier meer over Cultuurkrediet. Heb je reeds een ondernemingsplan, dan kan je ook meteen een Cultuurkrediet aanvragen.