Brussel Onthaal vzw

Samen met Hefboom heeft Brussel Onthaal een eigen strategie ontwikkeld en vertaald in een meerjarenplan

“Wat me het meest is bijgebleven is de procesbegeleiding met het team, de RVB, de gebruikers… het stap voor stap onderzoeken waar we voor staan, waar willen we naar toe, wat gaan we extra aandacht geven, wat kost dit, etc”

Marianne Scheppers, coördinator Brussel Onthaal

De kernactiviteit van Brussel Onthaal is sociaal vertalen en tolken via vrijwilligers, met als doelstelling: het vergemakkelijken van communicatie tussen anderstaligen en de Belgische samenleving. Hierbij heeft Brussel Onthaal een bijzondere (maar niet uitsluitende) aandacht voor het “taalchaotische” Brussel. Door deze activiteit stappen nieuwkomers als vrijwillig vertaler/tolk in en maken zo de opstap naar participatie in de Belgische samenleving en het professionele leven. Dit proces wil Brussel Onthaal faciliteren.

De belangrijkste uitdaging waar Brussel Onthaal een antwoord wil op bieden, is dat cliënten/gebruikers die de taal van de hulp/dienstverlener niet begrijpen, moeilijk geholpen kunnen worden. Elkaars taal begrijpen is een eerst vereiste om te kunnen communiceren. En communicatie is dan weer essentieel om een effectieve hulp- of dienstverlening te kunnen bieden.

Brussel Onthaal kiest ervoor om die ondersteuning te bieden vanuit de methode van het sociaal vertalen en tolken. Een sociaal vertaler of tolk vertaalt schriftelijke of mondelinge boodschappen getrouw en volledig van de ene taal naar de andere.

Brussel Onthaal in een meerjarenplan

Brussel Onthaal werkt in een complexe subsidiecontext (Wallonië, Vlaanderen, Brussel) die bovendien volop in beweging is en weinig zekerheid biedt. Om proactiever met deze context om te gaan heeft Brussel Onthaal samen met de Hefboom Advies een eigen strategie ontwikkeld en deze vertaald in een meerjarenplan. Daarin is de eigen positionering verduidelijkt en de subsidieafhankelijkheid verkleind.

We kiezen bij Hefboom voor gebruiksvriendelijke instrumenten en methodieken die passen bij de organisatie en passen ze toe op maat.

“Wat me het meest is bijgebleven is de procesbegeleiding met het team, de RVB, de gebruikers… het stap voor stap onderzoeken waar we voor staan, waar willen we naar toe, wat gaan we extra aandacht geven, wat kost dit, etc”

Marianne Scheppers, coördinator Brussel Onthaal

Een van de hoofddoelstellingen was om een financieel plan te maken dat helpt om nieuwe subsidies aan te trekken, rekening houdend met de stijgende vraag. Zo kunnen zij de organisatie op een proactieve manier in handen nemen en vanuit een sterke positie het gesprek met de subsidiërende overheden aangaan.

“De toegevoegde waarde om samen met Hefboom dit traject te volgen zie ik vooral in de comfortzone om met een externe begeleider te werken, waardoor ik zelf maximaal kon meewerken. Deze neutrale en kritische reflectie op onze werking was meerwaarde en zo kregen we de RVB ook mee.”

Marianne Scheppers, coördinator Brussel Onthaal