Begeleiding behalen kwaliteitslabel

Tegen september 2021 moeten organisaties die een dienstverlening aanbieden, aantonen dat zij aan een aantal kwaliteitsvoorwaarden op organisatieniveau voldoen.

Kwaliteitsvoorwaarden organisaties

De eis om aan de kwaliteitsvoorwaarden op organisatieniveau te voldoen, geldt voor alle organisaties die een dienstverlening aanbieden op het vlak van:

  • opleiding en vorming
  • begeleiding
  • arbeidsbemiddeling
  • competentieontwikkeling
  • adviesverstrekking

En daarvoor een (directe of indirecte) financiering, subsidie of andere vorm van ondersteuning ontvangen binnen het beleidsdomein Werk en Sociale Economie.

Kwaliteitszorg gaat over excelleren in die domeinen waar je zelf voor gekozen hebt en die cruciaal zijn om je missie te vervullen.

Hefboom begeleidt maatwerkbedrijven bij het behalen van een kwaliteitslabel

Vanuit de visie van Hefboom mens, maatschappij en planeet, leggen we het accent in de keuze van het label en het kwaliteitsbeleid op de bijdrage die het levert aan:

  • systematisering
  • permanente verbetering
  • klantgerichtheid

Inzetten op verantwoordelijkheid op alle niveaus en een integrale aanpak zijn hiervoor noodzakelijk. Tegelijk is de implementatie van een kwaliteitssysteem een uitgelezen kans om de organisatie meer ‘future proof’ te maken. Anders gezegd, het gaat om veel meer dan het beantwoorden aan enkele minimale standaarden.

Kwaliteitszorg

Kwaliteitszorg gaat over excelleren in die domeinen waar je zelf voor gekozen hebt. En die cruciaal zijn om je missie te vervullen. In het traject besteden we daarom ruime aandacht om bestaande strategische plannen met het kwaliteitssysteem te aligneren.

Voor meer informatie over de begeleiding tot het behalen van een kwaliteitslabel, kan u terecht bij:

  • Tom Wouters: tom.wouters@hefboom.be, of via: 0479/521927. Of:
  • Steven Van Wichelen: steven.vanwichelen@hefboom.be, of via: 0472/22 10 83