Onze aandeelhouders getuigen

Hefboom aandeelhouders bouwen mee aan een leefbare en sociaal rechtvaardige samenleving

 

Word aandeelhouder in 2 stappen

Aandeelhouders vertellen over hun aandeelhouderschap

Als Hefboom aandeelhouder investeer je voornamelijk met het oog op een maatschappelijke meerwaarde. Daarnaast ontvang je ook een financieel dividend. Aandeelhouders getuigen over hun motivatie om mee te bouwen aan een leefbare en sociaal rechtvaardige samenleving.

 

Voor Yves Desplenter uit Oud-Turnhout is investeren in Hefboom een kwestie van gezond verstand.

Aandeelhouders Hefboom“Dankzij Hefboom kan ik met een deel van mijn spaarcentjes op een heel eenvoudige en transparante wijze mee investeren in de echte economie, de economie van mensen, in ruil voor een eerlijk en betrouwbaar rendement zonder verborgen kosten of addertjes onder het gras.

Een mooi rendement nu en later, want met die unieke combinatie van financiering gekoppeld aan advies en coaching geeft Hefboom vandaag al kansen en middelen aan ondernemers met aandacht voor hun evolutie en verdere groei van morgen.

En het is niet alleen het financieel rendement en die gezonde financieel-economische logica van Hefboom die mij overtuigd hebben. Vanuit hun duidelijke visie op het maatschappelijk belang van sociaal en duurzaam ondernemen, draagt Hefboom ook heel concreet en actief bij aan de verdere professionalisering en schaalvergroting van ondernemingen in deze sector.

Investeren in sociaal verantwoord ondernemen, in innovatie en professionalisering, in alle transparantie en met het oog op een duurzame economische groei … da’s voor mij investeren met gezond verstand.”

 

Joke Scheldeman engageert zich naast aandeelhouder ook als vrijwilliger voor de begeleiding van micro-ondernemers van Impulskrediet.

Aandeelhouders Hefboom

“Ik ben blij dat ik in Hefboom kan investeren, en zo ertoe kan bijdragen dat mensen die een duwtje in de rug nodig hebben de kans krijgen om een goede start te maken en zelf te werken aan een positieve toekomst.”

 

Paul Osterrieth vindt het belangrijk om als aandeelhouder mee kansen te creëren voor projecten die moeilijk aan financiering geraken in de klassieke banksector.

“Ik vind een ethische belegging zoals Hefboom cvba vooral zinvol wanneer dit kansen creëert voor projecten die economisch en maatschappelijk te verantwoorden zijn, maar die niet of moeilijk in aanmerking komen door financiering door de klassieke banksector. Op de AV werd mij duidelijk dat Hefboom niet in de eerste plaats een kredietverstrekker is (die rekening houdt met rente, kredietrisico, borgstellingen en beheerkosten), maar wel een dienstverlener, die juist in deze niche het verschil kan maken door zijn gespecialiseerde kennis van de sector. Mijn indruk is dat Hefboom de bekendheid, de grootte, de ervaring en het professionalisme heeft, waarmee het behoorlijk goede resultaten heeft kunnen neerzetten, hetgeen niet gemakkelijk is. Hefboom is er ook in geslaagd om nieuwe wegen en partners te blijven vinden om deze rol in te vullen.”

 

Frans Elst was een van de eerste aandeelhouders van Hefboom

Hij werkt bij de NMBS en leidt er nieuwe treinbestuurders op.

‘We hebben Hefboom vlak na de oprichting leren kennen via een advertentie. We zijn toen aandeelhouder geworden omdat we aangesproken werden door het opzet van de organisatie: projecten financieren die anders niet mogelijk zouden zijn.

Vroeger storten we een paar keer per jaar een bedrag maar nu storten we maandelijks. Ik ben vorig jaar voor het eerst naar de algemene vergadering geweest. Ik was toen in positieve zin verrast dat er nog altijd even zorgvuldig gewikt en gewogen wordt naar welke organisaties het geld gaat. Ik ben zelf geen financieel expert maar ik vind dat wel belangrijk.

Ik steun Hefboom ook omdat zij aan mensen die een zaak willen opstarten maar zelf geen geld hebben toch de kans geven om iets uit de grond te stampen.’

 

Ook Luc De Brabander is een trouwe aandeelhouder, sinds meer dan twintig jaar

‘Ik vind het belangrijk om mensen samen te brengen rond sociale activiteiten. Ik ben al jaren betrokken bij de Wereldwinkel en ik ben ook lid van kwb, de Kristelijke Werknemersbeweging. Via hun ledenblad hoorde ik voor het eerst van het bestaan van Hefboom.

Ik ben samen met mijn echtgenote aandeelhouder geworden omdat wij indertijd ethisch bankieren wilden steunen. In de reguliere banksector weet je nooit helemaal waar je geld naartoe gaat, denk maar aan de wapenindustrie.

Hefboom investeert in heel uiteenlopende sectoren – van sociale werkplaatsen tot projecten rond duurzaam ondernemen – en dat vinden wij een goed alternatief voor de klassieke banken.’