Herstelkrediet aangekondigd voor de Sociale Economie

BELGA PHOTO

Na de cultuursector kunnen bedrijven in de sociale economie binnenkort ook een corona herstelkrediet aanvragen. Tijdens de Ministerraad van 04 september 2020 is besloten om een tijdelijk ‘herstelkrediet Corona‘, vorm te geven. Het krediet kan een antwoord bieden aan de eventuele werkkapitaalnoden die door de coronacrisis zijn ontstaan bij de sociale economie-ondernemingen. Het krediet is er voor ondernemingen die inzetten op sociale tewerkstelling en die door de coronacrisis in financiële moeilijkheden geraakt zijn.

“Ook ondernemingen in de sociale economie worden hard getroffen door de coronacrisis. Om de tewerkstelling van kansengroepen voldoende te garanderen en de bedrijven extra financiële ademruimte te bieden, wordt het nu mogelijk om een gunstige lening aan te vragen”. – Hilde Crevits, Vlaams minister van Sociale Economie

De door het Sociaal Investeringsfonds (SIFO) erkende sociale financiers Trividend en Hefboom, kunnen het Herstelkrediet aanbieden aan maatwerkbedrijven, lokale diensteneconomie-ondernemingen (LDE) en activiteitencoöperaties. De lening komt er om de sociale economie financiële ademruimte te geven en zo bij te dragen aan het behoud van financieel gezonde en veerkrachtige ondernemingen in de sociale sector. 

Het corona Herstelkrediet zal minimum 50.000 euro en maximum 250.000 euro bedragen, met een maximale looptijd van 5 jaar. De overige modaliteiten van het krediet worden momenteel vormgegeven. Van zodra we daar meer over weten, kan het Herstelkrediet aangevraagd worden. 

Heeft u alvast vragen? Contacteer ons of laat uw e mailadres achter, dan nemen we contact met u op zodra de voorwaarden finaal duidelijk zijn.