Hefboom gaat transnationaal

Mentoring voor vluchtelingen: sterke kick-off van MeMoRe

ESF VlaanderenHet transnationaal project MeMoRe ontwikkelt een effectief en duurzaam model voor mentoring dat vluchtelingen ondersteunt bij hun integratie in de Europese arbeidsmarkt. Hefboom realiseert dit project samen met met het Onderzoeksinstituut voor Arbeid en Samenleving (HIVA) van de KU Leuven en Vluchtelingenwerk Vlaanderen en met partnerorganisaties uit Zweden, Duitsland en Finland.

Van 20 tot 22 september ontvingen Valérie Carrette en Stephanie Bonnave van Hefboom Advies de verschillende organisaties. Tijdens de ontmoeting maakten de verschillende organisaties kennis met elkaar en hun werking rond vluchtelingen. Er werd stilgestaan bij de manier waarop vluchtelingen vandaag al geïntegreerd worden in de Europese arbeidsmarkt en hoe de mentoring best aangepakt kan worden. Lahab, een apotheker uit Syrië en vluchteling kwam getuigen over zijn ervaring met mentoring.

Een transnationaal perspectief op initiatieven die de integratie en inburgering op de arbeidsmarkt van vluchtelingen als doelstelling hebben, is een noodzaak. “Mentoring” wordt in tal van Europese denktanks aanbevolen als een kritische succesfactor voor de integratie van vluchtelingen op de arbeidsmarkt, naast de generieke sleutelelementen (taalbad, individueel integratieplan, erkennen van diploma’s). Diverse beleidsnota’s bevelen aan om te zoeken naar meer duurzame modellen van mentoring.

Het project zal bijdragen tot de doelstelling die erin bestaat een transnationale samenwerking op te zetten waarbij minimaal aan “mutual learning” wordt gedaan en waarbij een vertaalslag naar de realiteit op de Vlaamse arbeidsmarkt kan bereikt worden.

Voor meer informatie over dit project kan je terecht bij Valérie Carrette (valerie.carrette@hefboom.be) van Hefboom Advies

Het Europees Sociaal Fonds (ESF) en de Vlaamse Overheid, via het Departement Werk en Sociale economie, financieren dit project.