Maatregelen n.a.v. Corona

Voor lopende consumentenkredieten en hypothecaire leningen met roerend doel zijn er maatregelen waarvoor je in aanmerking kunt komen als je budgettaire problemen ondervindt door de Covid19-crisis.

Je kan een tijdelijk uitstel van 3 maanden kapitaalsaflossingen van je renteloze Kunstlening aanvragen. Daarvoor dient aan elk van volgende 4 voorwaarden te worden voldaan:

  • Het gezinsinkomen is gedaald of valt weg door de coronacrisis ten gevolge van:
  • Er was op datum van 1 januari 2021 geen betalingsachterstand van meer dan een maand op het consumentenkrediet waarvoor uitstel gevraagd wordt.
  • Op het moment van de aanvraag tot betalingsuitstel is het totaal roerend vermogen op zicht- en spaarrekeningen en in een beleggingsportefeuille bij de eigen of een andere bank kleiner dan 25.000 euro. Pensioensparen wordt hierin niet meegerekend.
  • Het krediet werd toegekend voor 1 mei 2020.

Dit uitstel kan je aanvragen tot en met 31 maart 2021.

Heb je vragen of wil je zo’n uitstel of verlenging aanvragen?

Neem contact op