Kunstlening aanvragen

De aanvraag van een renteloze Kunstlening is volledig online en dien je in één keer af te ronden. Je kan de ingevulde informatie niet opslaan om later verder af te werken. Om de aanvraagprocedure vlot te laten verlopen, is het daarom belangrijk ervoor te zorgen dat je het nodige bij de hand hebt.

1. Om je Kunstlening aan te vragen heb je een eID kaartlezer of de app van Itsme® nodig

Je wordt voor je identificatie doorgestuurd naar een pagina van de Vlaamse Overheid zodat we je rechtsgeldig kunnen identificeren. Dat kan via de eID kaartlezer of via Itsme® (Ontdek Itsme®).

2. Hou volgende documenten bij de hand:

3. Enkele bewijsstukken moet je op het einde opladen:

Scan deze in of neem een duidelijke foto als je ze niet digitaal hebt.

Als dat nodig is, kunnen we voor de goedkeuring nog bijkomende bewijsstukken opvragen (zoals van huurinkomsten, kinderbijslag, alimentatie en andere inkomsten). Je mag hier altijd al bewijstukken van bijvoegen, als je dat wenst.

4. Privacybeleid en Algemene Voorwaarden

We zullen je ook vragen om het privacybeleid van Hefboom en de Algemene Voorwaarden voor een Kredietaanvraag te onderschrijven. Je kan beiden ook rechtstreeks raadplegen, van zodra je in het aanvraagformulier zit.

Heb je vragen, neem dan contact op met Hefboom. We helpen je graag verder.

Heb je al het nodige bij de hand? Zo ja, dan kan je aan de slag.